Nieuws

Intentieovereenkomst ontwikkeling recreatiepark Westerzeedijk ondertekend

HARLINGEN - Wethouder Hein Kuiken, Matthijs Zeelenberg en Jan-Paul Bron (beiden Zeelenberg Architectuur) hebben woensdag hun handtekeningen gezet onder een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een recreatiepark in het Westerzeedijkgebied. Zeelenberg werkt het plan voor ‘ontwikkelvlek 5’ verder uit. Dit doet het bedrijf samen met omwonenden en andere inwoners van Harlingen, een klankbordgroep en de gemeente. Naar verwachting volgt het definitieve plan in 2020, waarna gestart kan worden met de uitvoering.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Het plan van Zeelenberg voor het recreatiepark: openbaar toegankelijk, autovrij en het gaat uit van een gevarieerd landschap. Het kent open en meer besloten delen, zoals een ‘weide’, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden, struweel en bomen. De maximaal vijftig duurzame recreatiewoningen zijn zo uitgevoerd dat ze optimaal zijn ingepast in het landschap. “De komst van een recreatiepark betekent een prachtige impuls voor het recreatieve en toeristische karakter dat de gemeente Harlingen wil uitstralen met het Westerzeedijkgebied”, meldt de gemeente in een persbericht.

Wethouder Kuiken is blij met de plannen: “Met dit recreatiepark kunnen we een mooi begin maken met de recreatieve ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Dit plan past uitstekend binnen onze ambities en gaat een nieuwe doelgroep naar Harlingen trekken.” Ook Bron van Zeelenberg is enthousiast over de samenwerking: “We staan te trappelen om hier in Harlingen bezig te gaan. Op deze plek, vlakbij de historische binnenstad en het strand zien we veel potentie om een uniek recreatieconcept te ontwikkelen.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda