Nieuws

Spijkers in Wonderland

Inschrijving Spijkerstad 2023 vandaag van start

Jongerenwerk Harlingen organiseert dit jaar Spijkerstad van 24 tot en met 27 juli. Het Thema is Spijkers in Wonderland. Wederom vindt de kindervakantieweek plaats op de ijsbaan/skeelerbaan. Het is voor alle jongens en meiden van groep 3 tot en met groep 8 uit Gemeente Harlingen.

Spijkerstad 2023 wordt zoals gebruikelijk gehouden in de eerste week van de zomervakantie. De opbouwdag is zaterdag 22 juli en de opruimdag vrijdag 28 juli. De start is 9.00 uur en eind 15.00 uur. Voor de oudste kinderen is er ook een avondactiviteit. De kosten bedragen voor vier dagen 25 euro (incl. eten en drinken). Als uw inkomen rondom bijstandsniveau is, is het mogelijk om kosten voor deelname terug te krijgen.

Heeft u een kind(eren) die graag mee wil doen, maar niet zo goed in grote groepen kan meedraaien? Neem dan contact op met de organisatie. Er us een PASHut (Passend Aanbod Spijkerstad), waarin minder kinderen zitten en meer ervaren begeleiding. Helaas is er geen plek voor kinderen uit groep 1 en 2: het terrein laat een beperkt aantal kinderen toe.

Net als de voorgaande jaren is het hoofddoel van Spijkerstad het bouwen van hutten. Met behulp en onder begeleiding van heel veel vrijwilligers gaan de kinderen aan de slag met hout, spijkers en allerlei andere materialen om de mooiste hutten te bouwen. Het bouwen wordt afgewisseld met allerlei workshops, activiteiten en feestelijkheden. Want het is natuurlijk feest! De crea-, sieraden-en schminktenten zijn open en aan het eind van Spijkerstad zal er weer een daverende afsluiting worden gehouden.

Meedoen

Ook dit jaar wil de organisatie graag iedereen een kans geven om mee te doen. Alle kinderen kunnen meedoen, mits er voldoende vrijwilligers zijn. Na de inschrijvingsperiode kijkt de organisatie hoeveel vrijwilligers er zijn en of er een sluitend rooster gemaakt kan worden. Veiligheid staat bij deze keuze voorop. Als er niet voldoende hulp is, kunnen er minder kinderen meedoen; dan wordt er geloot wie er mee mag doen. Daarbij geeft de organisatie voorrang aan kinderen die niet op vakantie gaan en kinderen van ouders die actief meedoen als vrijwilliger.

Inschrijven kan op www.jongerenwerkharlingen.nl onder de link spijkerstad. De inschrijfperiode is van maandag 13 maart tot en met zondag 26 maart. Let op: eerder of later inschrijven (via mail of telefoon) heeft geen zin. De uitslag van de loting is woensdag 26 april; u wordt gebeld of gemaild.

Vrijwilligers

Om Spijkerstad 2023 mogelijk te maken, zijn er heel veel vrijwilligers nodig. Om groepen te begeleiden, te helpen bij het op- en afbouwen, voor de catering, toiletten schoonmaken en voor allerlei hand- en spandiensten. Wanneer u zich als ouder/verzorger voor een hele week aanmeldt (inclusief het op en afbouwen), is uw kind verzekerd van een plek bij Spijkerstad. Als u zich voor minimaal 2 dagen aanmeldt als vrijwilliger, maakt uw kind meer kans (geen garantie). De organisatie vraagt alle ouders zich minstens één dag beschikbaar te stellen voor het op- of afbouwen en één dag tijdens de week zelf. Maar meer dagen mag natuurlijk ook! Bovendien kunnen er meer kinderen meedoen als er meer vrijwilligers zijn.

Betalingsdag

Op woensdag 10 mei is de betalingsdag van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur in mfc Het Vierkant. Op dat moment is de inschrijving definitief. Wanneer u niet kunt komen op de betalingsdag is het belangrijk dat u dat meldt. Doet u dat niet, dan gaat we de plek naar iemand anders. Betalen kan met pin. Meer informatie bij Ellen Uivel via 06-12743822 of e.uivel@harlingen.nl.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda