Nieuws

Infobijeenkomst toekomst Almenum

HARLINGEN - Het wooncentrum Almenum is verouderd en er wordt de komende tijd onderzocht wat de mogelijkheden zijn om weer een mooi woongebouw te realiseren. Hierbij is de mening van bewoners en omwonenden erg belangrijk. De Bouwvereniging organiseert daarom een informatiebijeenkomst voor omwonenden op maandag 12 november.

 

Op dit moment is nog niet bekend wat er met het gebouw gaat gebeuren. Een extern bureau (KAW architecten en adviseurs) is gevraagd om onderzoek te doen naar de eisen en wensen van de huidige en toekomstige bewoners, de financiële mogelijkheden en de mogelijkheden van het gebouw.

 

Om goede plannen te maken is er een stuurgroep samengesteld met daarin afgevaardigden van De Bouwvereniging, gemeente Harlingen, Stichting Huurdersbelangen Almenum en Huurdersvereniging Harlingen. De stuurgroep heeft inmiddels een visie voor wonen en zorg opgesteld en wil dit graag delen met bewoners en omwonenden. 

 

De Bouwvereniging wil omwonenden graag goed informeren, en horen wat ze belangrijk vinden. De infobijeenkomst op maandag 12 november wordt van 19.30 tot 20.30 uur gehouden in het restaurant van Almenum. De avond is vooral bedoeld om informatie (bijvoorbeeld over de visie) te delen en te vertellen hoe het verdere traject eruit ziet. Aan het einde van het jaar volgen er nog meer bijeenkomsten.

 

|Doorsturen