Nieuws

Wijkschouw ‘Binnenstad noord’

Hoogstraat nog steeds een racebaan

‘Binnenstad noord’ werd afgelopen maandag onderworpen aan een wijkschouw. Plaats van samenkomst de mooie speeltuin van het Noorderkwartier. 

Door Ubbo Posthuma

Vlnr Hans Moed, Peter van der Veen, Jacqueline Huizenga, Dick van Zanten, Geert de Jong, Bartele Boersma, Adry Attema-Dijkstra, Jan Nagel, Jappie Saakstra, Rika Kalkhuis, Ina Westra, Piet Westra en Raymon van der Heide. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Namens de gemeente Harlingen waren aanwezig wethouder Hein Kuiken, wijk-/dorpen coördinator Adry Attema-Dijkstra, teamleider Peter van der Veen. Verder wijkagent Jan Nagel, raadsleden Jacqueline Huizenga en Bartele Boersma (PvdA), Jappie Saakstra (HB), Ankie Hoendervoogt en Geert de Jong (HOOP). Dick van Zanten was er namens Huurdersvereniging Harlingen. Buurtvereniging Noorderkwartier was vertegenwoordigd door penningmeester Hans Moed en secretaris Raymon van der Heide. Verder nog een aantal buurtbewoners.

 

Men was positief over de ondergrondse vuilcontainers. Wel werd bij de speeltuin om een extra prullenbak gevraagd; die werd toegezegd. Ondanks het verbodsbord ‘auto’s niet inrijden’, doen velen het toch. Komende vanuit de Anjelierstraat en aankomend op de kruising Zoutsloot, is het verboden om links af te slaan de Zoutsloot op en zo naar de Hoogstraat toe. Korter, maar het is verboden. Automobilisten zijn verplicht rechtsaf te slaan, via het Herenwaltje. Sommigen trekken zich er ondanks de borden niets van aan. De verkeersdeskundige van de gemeente zal hier naar gaan kijken.

 

De grootste ergernis bij de bewoners van de Hoogstraat, is het harde rijden van automobilisten, met name het laatste stukje voor de Franekerpoortsbrug. “Men is niet bereid op elkaar te wachten. Sommigen riede zelfs over de stoep heen en riede de vensterbanken d’r hast uut”, liet bewoner Piet Westra weten. Er zal gekeken worden of enkele ‘Amsterdammertjes’ op het trottoir de notoire snelheidsduivels kan afschrikken. Het is echter niet de bedoeling om de trottoirs vol met paaltjes te zetten. Ook blijken er vrachtwagens over de Franekerpoortsbrug te rijden en dat is verboden. Het wordt wel aangegeven door een bord. Volgens wijkagent Jan Nagel is dit moeilijk te handhaven. Mogelijk komt er op de hoek Hoogstraat 45 een verkeersremmer.

 

Volgens een bewoonster loopt de stoep schuin af, waar vooral ouderen met een rollator moeite mee hebben. Ook het water in de goot loopt niet weg. De auto’s die door de plassen rijden, zorgen voor wateroverlast tegen de ramen of zelfs in de gang. Is genoteerd. Verder een vraag over de toenemende Bed & Breakfasts en de parkeeroverlast hierdoor. “Kan iedereen hier zomaar mee beginnen?” Volgens wethouder Hein Kuiken heeft dit met het maximaal aantal gasten te maken. Dit is heel moeilijk te controleren. Mogelijk zal dit in de nieuwe woonvisie van volgend jaar herzien worden. Hotelgasten zouden met hun dagparkeerkaart naar een daarvoor bestemd parkeerterrein verwezen kunnen worden.

 

Iedereen was het er over eens dat de kade van het Franekereind en Noordijs prachtig is geworden. Minder is men te spreken over de talrijke fietsen die op de hoek van de coffeeshop op de rijbaan gestald worden. Een fietsenrek zou hier uitkomst kunnen bieden. Goed nieuws was de plaatsing van twee AED’s. Een bij de Doopsgezinde kerk aan de Zoutsloot; de andere in het boothuis van de Harlinger Watersportvereniging.

 

|Doorsturen