Nieuws

Lezing Paul Schnabel in Hannemahuis

‘Hoe eigenaardig is Nederland?

Op 7 november geeft Paul Schnabel een lezing in het Hannemahuis over hoe eigenaardig Nederland is. De lezing wordt gehouden in het kader van de tentoonstelling ‘Lage Landen. Schatten uit het Rijks’ die tot en met 3 februari 2019 in Gemeentemuseum het Hannemahuis te Harlingen is te zien.

 De lezing begint om 20.00 uur. Toegang € 5 incl. koffie/thee. Aanmelden: 0517-413658 of museum@harlingen.nl.

Paul Schnabel onderzoekt in zijn lezing of en hoe het Nederlandse landschap onze identiteit gevormd heeft. Daarbij zet hij aspecten als vrijheid van meningsuiting, tolerantie voor afwijkend gedrag, de trots op het zelfgemaakte landschap, het volkskarakter van de Nederlanders en de drang naar gelijkheid in een historisch perspectief.

Paul Schnabel (1948) is opgegroeid in Breda. Hij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de Universität Bielefeld. Hij promoveerde in 1982 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift over nieuwe religieuze bewegingen (in de volksmond en media meestal sekten genoemd) en geestelijke volksgezondheid. Na diverse coördinerende onderzoeksfuncties, hoogleraarschappen en functies als (vice)decaan, trad hij in 1998 aan als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Per 1 december 1986 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke volksgezondheid aan de Universiteit Utrecht; per 1 januari 1992 werd dat omgezet in een gewoon hoogleraarschap dat werd beëindigd na zijn benoeming tot directeur van het SCP. Sinds 1999 was hij in Utrecht gewoon hoogleraar Sociale wetenschappen, in het bijzonder vraagstukken van sociaal en cultureel beleid totdat hij in 2002 een van de acht universiteitshoogleraren van de Universiteit Utrecht werd; op 12 oktober 2018 neemt hij afscheid als hoogleraar. Van 1992 - 1996 was hij decaan van de Netherlands School of Public Health.

|Doorsturen