Nieuws

Hete klus aan de Ludingaweg

Gemeente Harlingen en gemeente Waadhoeke maken de Ludingaweg veiliger. Onder tropische omstandigheden worden er grasbetonstenen aangebracht.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Langs een groot deel van de Ludingaweg liggen al grasbetonstenen, en nu de rest. Deze stenen zorgen ervoor dat het verkeer beter kan uitwijken als er een groot landbouwvoertuig rijdt. Zo worden de bermen beter beschermd tegen gaten/sleuven direct langs de weg.

Onderaannemer Klaas Bijlsma uit St. Annaparochie voert de werkzaamheden voor Koninklijke Sjouke Dijkstra uit. Ze hebben hiervoor speciale hulpmiddelen gemaakt, die het aanbrengen van grasbetonstenen makkelijker maken. Op de Ludingaweg worden binnenkort ook twee verkeersremmers aangebracht, zodat straks de hele Ludingaweg veilig is ingericht.

|Doorsturen