Nieuws

Het Baken en Frisoschool verder met eigen kinderopvangorganisatie

HARLINGEN - CBO Noardwest Fryslân, de onderwijskoepel van onder andere de Harlinger ikc’s Prins Johan Friso en Het Baken, begint een eigen kinderopvangorganisatie. CBO Noardwest Fryslân neemt daarvoor veertig medewerkers over van Stichting Kinderopvang Friesland (SKF), dat tot nu toe de kinderopvang op acht locaties verzorgde.

CBO Noardwest Fryslân is de koepel boven zeventien basisscholen in de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden. Acht van deze scholen organiseren vanaf vandaag de kinderopvang zelf. De negen andere locaties stromen op termijn in. De veertig pedagogisch medewerkers zijn ondergebracht in een nieuwe organisatie; stichting Kinderopvang NWF. Voor de kinderen en ouders verandert er niets. 

Deze stap past bij het omvormen van basisscholen naar integrale kindcentra (ikc’s): kinderopvang, peuteropvang, de tussen- en buitenschoolse opvang en de basisschool op één vaste plek. Volgens één pedagogische visie, aangestuurd door één directeur. CBO Noardwest Fryslân-directeur bestuurder Pyt Sybesma: “Wij wilden zelf graag de kinderopvang organiseren. Omdat we gevoelsmatig met de mensen van SKF al een hecht team vormen, ontstond het idee voor de nieuwe stichting. We zijn de directie van SKF dankbaar dat ze heeft meegedacht en meegevoeld.” De samenwerking met SKF, bijvoorbeeld op het gebied van pedagogische bijscholing, het plaatsen van kinderen en hulp bij veranderende regels rond wetgeving, blijft. Sybesma: “We kunnen altijd op de expertise van SKF terugvallen. Dat is een prettige gedachte.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda