Nieuws

Havo en vwo rsg Simon Vestdijk ‘beste school van Friesland’

HARLINGEN - Jaarlijks publiceert Elsevier Weekblad in januari een onderzoek naar de beste middelbare scholen van Nederland. Dit jaar zijn maar liefst twee afdelingen van rsg Simon Vestdijk de winnaars van de provincie Friesland. Uit ‘Beste Scholen 2020’ blijkt namelijk dat havo- en vwo-afdeling van de regionale scholengemeenschap het predicaat goed hebben gekregen.

Voor de havo is dit het tweede jaar op een rij. Teamleider bovenbouw havo, Rianne Schadron, is dan ook terecht trots: “Het predicaat is een beloning op het werk van de school en van onze docenten. Het laat zien dat we iedere dag weer het beste uit onze leerlingen willen halen, waarbij we kansen willen bieden aan leerlingen. Iedere dag opnieuw willen we ons onderwijs verbeteren.” Voor rsg Simon Vestdijk is het dubbelop feest, want ook de vwo-afdeling komt als beste van Friesland uit de bus. Teamleider bovenbouw vwo, Geu Luik, is ook buitengewoon blij met het resultaat: “In een tijd waarin lerarentekort en leerlingenkrimp een belangrijke rol spelen, is het buitengewoon knap dat we keer op keer goede onderwijsresultaten weten neer te zetten.”

 Onderzoek

Het onderzoek van Elsevier Weekblad wordt gebaseerd op vier indicatoren die de onderwijsinspectie ook gebruikt: onderwijspositie (positie van leerlingen in de derde klas t.o.v. het basisschooladvies), onderbouwsnelheid (percentage van leerlingen dat onvertraagd de derde klas bereikt), bovenbouwsucces (percentage leerlingen dat overgaat, en in een keer het diploma behaalt) en het gemiddelde cijfer van het centraal eindexamen. Elsevier Weekblad gebruikt hierbij het gemiddelde van de drie meest recente schooljaren. De afdelingen havo en vwo scoren op de indicator onderbouwsnelheid ‘super’. Dat wil zeggen dat beide afdelingen bij de beste 15% van Nederland behoren. Ook het gemiddelde cijfer van het centraal eindexamen van de havo wordt beoordeeld als ‘super’. Alle overige indicatoren scoren voldoende.

Open dag

De uitslag van ‘Beste Scholen 2020’ is een steuntje in de rug voor de voorbereidingen die worden getroffen voor de open dag. Op woensdag 5 februari is van 15.30 tot 20.30 uur de open dag van de vestiging Harlingen. Op donderdag 6 februari van 12.00 tot 14.30 de doe-middag en van 19.00 tot 21.00 de infoavond van de vestiging Franeker. De school, haar docenten en leerlingen laten zien wat de vestiging allemaal te bieden heeft. Leerlingen van de basisschool uit groep 7 en groep 8 zijn samen met hun ouders van harte welkom om de open dag en doe-middag te bezoeken, om te zien wat de school in huis heeft.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda