Nieuws

Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek ingehuurd voor restauratie Deens kasteel

Na twee jaar intensieve voorbereiding inclusief onderhandelen en bemonsteren, mag de Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek (HAT) de restauratie van Kasteel Nyborg in Denemarken uitvoeren. Het kasteel ondergaat momenteel een grondige restauratie van zowel het exterieur als het interieur. De HAT gaat alle historische vloeren in het complex restaureren.

Na grondig onderzoek van onder meer de Deense Monumentenzorg, is onder andere bepaald welke kleuren worden gebruikt en dat hergebruik van historische (bouw) materialen wordt toegepast. Naast het vervaardigen van replica estriken (geglazuurde handvorm vloertegels) is het Harlinger bedrijf tevens ingeschakeld als kennisbank voor historische vloertegels.

Het is de bedoeling estriken in vier verschillende maatvoeringen en in twee verschillende glazuurlijnen bij te maken. Deze sluiten aan bij de historische patronen en kleuren welke zijn teruggevonden en met alle betrokken historische instanties zijn vastgelegd.
In totaal wordt circa 500 vierkante meter vloertegels op maat bijgemaakt.

De Harlinger fabriek staat in Noordwest Europa bekend om haar hoogwaardige, volledig met de hand vervaardigde wand- en vloertegels. Met vele maatwerkopdrachten en restauraties heeft zij een grote naam opgebouwd in de markt waar serieus gekeken wordt naar authentieke technieken en vaardigheden.

Ambachtslieden worden in Harlingen volledig opgeleid in deze authentieke technieken zodat kwaliteit en vakmanschap gewaarborgd zijn. Daarnaast bezit en onderhoudt het ambachtsbedrijf de historische recepturen die al eeuwenlang worden toegepast. Naast de HAT waren er acht partijen uit Denemarken, Duitsland, Polen, Nederland, Roemenië en de Baltische staten die voor deze mooie klus in de race waren.

Uiteindelijk hebben het handvormkarakter en de kwaliteit van de recepturen de doorslag gegeven in het voordeel van de Harlinger Tegelfabriek.
Medewerkers en directie zijn enorm trots dat het vakmanschap op de juiste waarde is geschat en dat deze opdracht is verworven. Al met al betekent dit zeven maanden werk voor het bedrijf.

De geschiedenis van Kasteel Nyborg gaat terug tot de 11e eeuw.
Een groot deel van de Deense geschiedenis en de ontwikkeling van het Deense Koningshuis is terug te voeren naar dit kasteel. In de 17e eeuw was Nyborg een van de drie belangrijkste vestingsteden van Denemarken door haar gunstige ligging aan zee. Ter bescherming van deze status heeft zelfs de Nederlandse oorlogsvloot onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter een belangrijke rol gespeeld.

Vanwege deze mooie opdracht en de toename van de orderportefeuille is de Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek op zoek naar nieuwe medewerkers in de kleiafdeling en glazuurafdeling.
Heb je ervaring en affiniteit met klei en/of glazuur, werk je bovenal graag met je handen en vind je het een uitdaging om maatvaste tegels in klei te vervaardigen, meld je dan aan bij Rikus Oswald van de Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek via info@harlinger.nl. Meer info op www.harlinger.nl.

|Doorsturen

Buienradar



Agenda