Nieuws

Historische info over huizen, bewoners en eigenaren

Harlingen opgenomen in online ‘Time Machine’

De Time Machine van HisGIS (www.hisgis.nl) wordt aangevuld met de steden Bolsward, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Stavoren en Workum. Van Harlingen en de steden uit de zuidwesthoek van Friesland komt er dan voor de periode 1600-1900 veel informatie over huizen en hun bewoners op digitale historische kaarten beschikbaar.

Met de lancering van de Time Machine Zuidwest-Fryslân/Harlingen staan alle Friese steden en de vlekken Balk en Joure in de Time Machine. De Time Machine is een onderdeel van Redbot, het digitaliseringsprogramma voor cultureel erfgoed van Friesland. Diverse gegevens over personen en percelen zijn verzameld uit oude belastingregisters, volkstellingen, bevolkingsadministraties en het kadaster. Vervolgens zijn de data aan een locatie op historische kaarten verbonden. Door een huis of perceel op de kaart aan te klikken verschijnt alle informatie tegelijkertijd in beeld. Projectleider Hans Mol: “Lange en omslachtige zoektochten behoren straks tot het verleden. Het vinden van informatie over mensen, maar ook over hun beroep, vermogen, geloof en geboorteplaats is nu veel gemakkelijker.”

Lokale vrijwilligers

In samenwerking met lokale vrijwilligers is er aan de Time Machine gewerkt. In Workum hebben Gerrit Twijnstra en Peter Tolsma van de vereniging Warkums Erfskip, samen met tientallen vrijwilligers, namen overgenomen uit de Workumse huis- en woonregisters over een periode van ruim twee eeuwen. Ook hebben zij historische huisnummers aan elkaar verbonden en gelokaliseerd.

De gegevens van Harlingen zijn afkomstig van Stefan Elsinga, die al jaren de historische website kleinekerkstraat.nl onderhoudt. Van Bolsward zijn data opgenomen die in de jaren negentig verzameld is door Stichting Bolswards Historie. De Staverse gegevens zijn van de Studiegroep Oud Stavoren, die dit reeds in 2005 in boekvorm publiceerde. De Fryske Akademy heeft eigen informatie van het kadaster van 1832 en de herziening van 1887 toegevoegd, alsook zorggedragen voor de steden Hindeloopen en IJlst.

De officiële lancering van de website Time Machine Zuidwest-Fryslân/Harlingen is dinsdag 28 mei om 20.00 uur in het Pottebakkershûs te Workum (ontvangst om 19.30 uur in Museum Warkums Erfskip). Toegang gratis, opgave via baly@fryske-akademy.nl.

|Doorsturen