Nieuws

Harlingen en provincie Fryslân leggen basis voor meerjarige samenwerking

HARLINGEN - Harlingen en de provincie werken de komende jaren samen aan projecten die de havenstad naar een hoger plan tillen en de economie versterken. Ze hebben hiervoor het Programma Harlingen vastgesteld. Plannen worden gezamenlijk en integraal opgepakt, uitgewerkt en na besluitvorming uitgevoerd.

Het gaat onder meer om het verbeteren van de veerbootlogistiek, het opknappen en vervangen van de Tsjerk Hiddessluizen en het ontwikkelen van het Westerzeedijkgebied. 

De wens voor een zeezwembad en de ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven wordt verder uitgewerkt. Nieuwe initiatieven kunnen worden toegevoegd. De financiering maakt deel uit van de gezamenlijke opgave. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het Investeringskader Waddengebied, het Waddenfonds en waar mogelijk naar private investeringen.

 

Wethouder Paul Schoute is blij. “Harlingen heeft op dit moment vele ambities. Een goede samenwerking met de provincie is hierbij van onschatbare waarde. Het college van Harlingen is blij dat we eensgezind met de provincie optrekken in deze en andere projecten.”Gedeputeerde Klaas Kielstra ziet kansen voor economie en leefbaarheid: “Door projecten aan elkaar te koppelen, en de afstemming en samenwerking intensiever te maken kunnen we betere resultaten behalen. Samen met de gemeente geven we een impuls aan de regionale economie en de leefbaarheid van Harlingen.”

 

Programma Harlingen is onderdeel van het Fries Programma Waddenkust. Langs de Waddenkust spelen thema’s als leefbaarheid & krimp, landbouw & verzilting, waterveiligheid & klimaat en recreatie & toerisme. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden gaan hier de komende jaren mee aan de slag. Doel van het Programma Waddenkust is om bestaande en toekomstige initiatieven verder te brengen en te verbinden om zo tot een integrale, gebiedsgerichte aanpak te komen.

|Doorsturen