Nieuws

Grote herinrichting Kazemattenmuseum afgerond

KORNWERDERZAND - Professor Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg opent aanstaande vrijdag het compleet heringerichte Kazemattenmuseum. Hij verzorgt de ingebruikname van een bijzondere technische constructie. Vanaf zaterdag 25 mei is het complete museum weer voor het publiek toegankelijk.

Professor Myjer is de oudste zoon van luitenant Myjer, tijdens de meidagen van 1940 de bevelhebber van de troepen die op Kornwerderzand de zoeklichten bedienden. Hij was de enige beroepsofficier van Kornwerderzand die WOII overleefde. Zijn verdere militaire carrière leidde tot de rang van generaal-majoor der genie.

 

In het voorjaar van 2016 is de eerste fase van de herinrichting afgerond. De tweede en meest ingrijpende fase wordt dus nu in gebruik genomen. In deze fase zijn nu afgerond de entree en kassa, het monumentenplein, Duits wachtlokaal bij kazemat IV (thema Koninklijke Marine en de ondergang van de Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau), kazemat V (thema verzet in de regio), kazemat VI (thema’s bevrijding en luchtoorlog rond het IJsselmeer + wapenkamer en depot), Duits wachtlokaal bij kazemat VI (thema Atlantikwall) en kazemat VII (thema’s Koude Oorlog en geschiedenis Kazemattenmuseum en bijzondere technische constructie).

 

Bij alle verhaallijnen en thema’s wordt ingezoomd op persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld in kazemat VI het verhaal van soldaat Pronk, die onder Duits kanonvuur het omlaag gevallen maskeringsluik voor de kanonkamer met een moker verwijderde. Daardoor kon het kanon wederom worden gebruikt. Deze actie leverde soldaat Pronk na de oorlog een hoge onderscheiding op.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda