Nieuws

Groen goedje op Harlinger Strand

Nico Laros, medewerker van de Waddenunit van het Ministerie van LNV, ontdekte vanmiddag een groen goedje op het Harlinger strand. “Nu kan Harlingen ook spreken van het Groene Strand, net als Terschelling. Ik herken het niet als een alg, het zou een schimmel kunnen zijn of iets anorchanisch/chemisch.” De gemeente is via Rijkswaterstaat geïnformeerd en er wordt actie ondernomen.

(Foto’s: Nico Laros)

UPDATE:

Uit lab onderzoek door RWS is gebleken dat het om een afbraakproduct van Blauwalg gaat, afkomstig vanaf het IJsselmeer. Het meeste is inmiddels door het getij weggespoeld.

|Doorsturen

EUS de Groot

2021-11-03 17:04:16

ligt tot aan Zurich langs hele dijk!!!

BuienradarAgenda