Nieuws

GrienLinks, SP, FNP, PvdD eisen actie voor omgekeerde bewijslast gas- en zoutwinning

LEEUWARDEN - Vier partijen uit de Provinciale Staten willen dat gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) in de Tweede Kamer aandringt op het instellen van omgekeerde bewijslast bij schade door gas- of zoutwinning. Donderdag behandelt de Kamer een voorstel voor een schaderegeling van de minister waarin omgekeerde bewijslast niet is opgenomen.

GrienLinks, SP, FNP en PvdD zijn niet tevreden over de opstelling van het college over het ontbreken van bepalingen voor het omkeren van de bewijslast. Zij willen actie van het college van Gedeputeerde Staten. Ze vragen de gedeputeerde om aan de Tweede Kamer te laten weten dat Fryslân niet achter het ontbreken van de bepalingen in de schaderegeling over de omkering van de bewijslast staat. 

“Omkeren van de bewijslast bij schade door gaswinning is van essentieel belang”, schrijven de vier partijen in een persbericht. “Dat is gebleken in de beschamend lange en onduidelijke procedures in Groningen en dat geldt natuurlijk ook voor andere gedupeerden door gas- of zoutwinning in de rest van het land. Ook in Fryslân dus. We verwachten van de gedeputeerde dat hij - precies zoals in het manifest uit 2016 voor Friese overheden over gas- en zoutwinning stond - dat ook duidelijk maakt aan de Tweede Kamer vóór het overleg over mijnbouw op 6 februari.”

In het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning is in 2016 de Tweede Kamer opgeroepen om de omkering van bewijslast in te voeren voor mijnbouwschade als gevolg van gas- en zoutwinning voor álle winningsgebieden in Nederland. Dat gebeurt nu niet; in de schaderegeling die voorligt ontbreken de bepalingen voor het omkeren van de bewijslast. Er wordt rechtsongelijkheid gecreëerd. De vier partijen vinden dat onwenselijk: “In Fryslân leggen we ons niet neer bij dit gegeven en dat zou de gedeputeerde ook niet moeten doen.”

Niet alleen in het Manifest van Friese overheden wordt gepleit voor omkering van bewijslast. In de toelichting op hun schriftelijke vragen melden de vier partijen dat ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor invoering van de omgekeerde bewijslastregeling. “Ook topman Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen pleitte vorig jaar voor toepassing van de omgekeerde bewijslast in andere provincies dan Groningen waar meerdere ondergrondse activiteiten tegelijk plaatsvinden.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda