Nieuws

Gevelsteen uit 1867 van Holwerd via Tzum terug naar Harlingen

Oud-stadgenoot Douwe Jorna uit Tzum nam half oktober contact op met het bestuur van de vereniging Oud Harlingen. Een collega van hem uit Holwerd had hem gebeld, dat hij een gevelsteen in de tuin had liggen met de naam Jorna en of hij belangstelling had voor de steen.

Kees en Henrico plaatsen de eerste steen terug. (Foto: Douwe Jorna)

Dat had Douwe zeer zeker, maar hij ontdekte dat de naam Jorna op deze steen geen familie was. Oud Harlingen dook in de archieven van de Harlinger Courant en ontdekte dat pastoor Theodorus Petrus Jorna (1793-1872) veel voor de stad heeft betekend, met name voor het Sint Annagesticht, de RK bewaarschool, de RK jongensschool en het RK arm- en weeshuis. Hij heeft ook gezorgd dat de eerste zusters Franciscanessen in 1855 naar Harlingen kwamen. Er was veel armoede in de stad, dus volop werk.

Pastoor Jorna kwam uit Wommels en is in 1819 tot priester gewijd, in 1822 werd hij pastoor in Harlingen. In 1853 werd hij deken van het dekenaat Leeuwarden. In 1867 werd een nieuwe zijvleugel van het Sint Annagesticht in gebruik genomen.

Hoogstwaarschijnlijk heeft de gevelsteen in een van de gevels van dat gebouw gezeten. Wiebren van Zandbergen heeft de steen weer prachtig gerestaureerd. Oud Harlingen bedankt de Bouwvereniging, die toestemming gaf om de steen na ruim 100 jaar terug te plaatsen in de Romastraat.

Bron: Harlinger Courant jaargang 1867 en Magazine nr. 18 Oud Harlingen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda