Nieuws

Geslaagde Heren 50+ KNKB kaatswedstrijd bij KV Eendracht

Het Eendracht-kaatsterrein was afgelopen zaterdag het toneel voor een KNKB 50+ kaatspartij (onderling, door elkaar loten). Het veld lag er weer als een biljartlaken bij en in de keuken stonden Henk Bleeker en Jouke Reitsma voor een hapje en drankje. Kortom alle ingrediënten waren aanwezig om er weer een leuke kaatsdag van te maken. 

Door Ubbo Posthuma

De winnaars van de Heren 50+ KNKB. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Met in totaal 14 parturen was het deelnemersveld sterk vertegenwoordigd met kaatsers uit geheel Friesland. KV Eendracht was goed vertegenwoordigd door de ouwe seunen Peter Kwast, Rick Vlieger, Jan Kwast, Teake Koster, Eddy Sjollema, Pollie Kwast, Piet de Groot (Midlum) en Simon de Groot (Midlum). Uiteraard trad Age Tichelaar op als hoofdscheidsrechter, dit samen met zijn secondanten op de voor- en achterlijn alsmede achter de telegraaf. Onder het motto streng maar rechtvaardig deed Age het bijzonder goed.

 

Door drie ziekmeldingen werd de wedstrijdlijst voorafgaand aan de wedstrijd eerst aangepast en bestond de lijst uit 14 parturen. Doordat het 14e partuur niet compleet was moest er van de winnaars en na de 1e omloop ook in de verliezersronde bijgeloot worden. De gehele dag werd er erg goed en spannend gekaatst en men kon genieten van mooi tussenspel. De broers Peter Kwast (partuur 3) en Pollie Kwast (partuur 4) kaatsten in de 1e omloop tegen elkaar. Peter achterin en voorbest op, met Rick Vlieger voorin en L. Althof; ze kaatsten tegen Pollie voorbest op tezamen met H. Diekman en W. v.d. Woud een grandioze partij. Om de beurt werden er eersten gepakt en de partij liep naar 5-5 + 6-6. Op deze stand werd de door Peter opgeslagen bal door het perk van Pollie uitgeslagen, waarna de goed doorlopende Peter de bal net niet tot in het perk kon retourneren en bleef er een kaats van ruim 5 meter liggen. Hierna was het de beurt aan Pollie om op te slaan. Tot het uiterste geconcentreerd gaf hij een bijna door de geluidsbarrière heen gaande pripper voorin, waar Rick niet bij kon. Echter met uiterste krachtinspanning wist Peter de bal vanuit het achterperk nog net met de stuit uit te slaan. Helaas raakte hij vervolgens de in het voorperk gestruikelde Rick en ging Pollie er met de overwinning 5-5 + 6-6 door na de 2e omloop.

Peter en Rick moesten genoegen nemen met de verliezersronde. Zowel Pollie als Peter en Rick verloren in de 2e omloop hun partij.

 

Jan Kwast deed het voor in het perk en in het tussenspel niet onverdienstelijk, maar kon niet voorkomen dat zijn partuur in de 1e omloop verloor om vervolgens in de verliezersronde één partij te winnen. In de halve finale werd er echter verloren.

Teake Koster won met zijn maten de 1e omloop, maar ging er tegen de latere winnaars in de 2e omloop af. Simon de Groot won de 1e omloop, maar zijn partuur kreeg het niet cadeau (5-5 + 6-0). Dat gebeurde wel in de 2e omloop door een staand nummer.

In de halve finale was de tegenstander, die uiteindelijk de 2e prijs zou winnen iets te sterk.

Piet de Groot bereikte met zijn maten betrekkelijk eenvoudig de halve finale met twee klinkende overwinningen. In de halve finale moest er tot 3-3 steeds één eerst achterstand worden weggewerkt voordat men zelf een eerst voor kwam. Op zowel de stand 4-4 + 6-6 als 4-5 + 6-6 werd het eerst verspeeld door bovenslagen van de tegenpartij en na later zou blijken ook de 1e prijs-winnaars.

Eddy Sjollema, de laatste van de 8 deelnemende KV Eendracht-leden kaatste zich met drie overtuigende overwinningen met dezelfde uitslagen (5 -2) vrij gemakkelijk naar de finale. In de finale kaatsten partuur 2 met Eddy Sjollema tegen partuur 12. Door cruciale opslagfouten stonden Eddy en zijn maten zomaar 0-3 achter. Echter doordat de tegenstander veel opslagfouten begon te maken, werd de achterstand omgebogen naar een 4-3 voorsprong. Bij de stand 4-4 + 6-6 sloeg de opslagmaat van Eddy buiten en stond men 4-5 achter. Bij de stand 4-5 + 6-6 werd dezelfde fout gemaakt en moest Eddy genoegen nemen met de 2e prijs.

 

In de finale verliezersronde tussen de parturen 1 en 10 pakte partuur 10 wel punten, maar het lukte maar niet dit in eersten uit te drukken. Zelfs niet bij een stand van 6-6 ging het op de beslissende slag weer mis en er werd enigszins geflatteerd verloren met 5-0 + 6-2. Alvorens de prijzen door Douwe Broersma en Jan Nieuwenburg werden uitgereikt, werden alle vrijwilligers door Douwe bedankt voor hun inzet. Met Age Tichelaar als scheidsrechter is deze KNKB 50+ wedstrijd vlekkeloos verlopen. De kransen voor deze partij werden beschikbaar gesteld door De Witte Bouw 2000.

 

Prijswinnaars winnaarsronde

1) partuur 12 Ate Bierma, Menaldum, Jan Heida, Mantgum, Johan Hiemstra, St. Annaparochie.

2) partuur 2 Eddy Sjollema, Harlingen, Piet Zondervan, Jorwert, Anne de Vries, St. Annaparochie.

3) partuur 6 Piet de Groot, Midlum, Jan van der Schoot, Sexbierum, Bennie Hof, Franeker.

3) partuur 14 Peter Dijkstra, Beetgumermolen, Simon de Groot, Midlum, Auke Akkerman, Minnertsga.

 

Prijswinnaars verliezersronde

1) partuur 1 Tiede Boorsma, St. Nicolaasga, Maikel Versnel, St. Annaparochie, Gerrie Otter, Goutum.

2) partuur 10 Hilbrand Smit, Witmarsum, Jan v.d. Meulen, Franeker, Jan de Jong, Menaldum.

|Doorsturen

BuienradarAgenda