Nieuws

Geslaagd voor EHBO-examen

Kaderdocent Koos Nijpjes uit Menaldum gaf namens de knv EHBO-afdeling Harlingen de afgelopen twaalf 12 weken EHBO-lessen aan negen cursisten. Ze deden afgelopen donderdag examen. in het muziekgebouw van Hosanna dat ook de thuisplaat is van de EHBO afdeling. De kandidaten slaagden alle negen.

De gediplomeerden en docent Koos Nijpjes op de trap in het muziekgebouw.

Een jongeman uit Workum, Bert Jan Blok wist zich vergezeld van acht dames: Dieta Postma-Westerhof  (Harlingen), Susan Hengeveld-Reuten (Harlingen), Corrie Post (Harlingen), Willy Koehoorn (Harlingen), Sari Anna Dijkstra (Hurdegaryp), Reiny Wiersma (Baaium), Klaske Zwerver (Wolsum) en Grietje Haisma (Burgum).

De examinatoren, mevrouw Langerak-Heida en de heer Venema werden geassisteerd door de ‘lotussen’ Luuk Sijtsma en Angela Sijtsema. (De Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS) leidt in Nederland mensen op om zo realistisch mogelijk een slachtoffer van een ongeval of ziektebeeld uit te beelden.) Uit handen van bestuurslid Anne Bouma kregen de cursisten en de kaderdocent een beademingsmasker uitgereikt, die ingezet kan worden bij een reanimatie. De diploma’s komen over enkele weken uit Den Haag. Met het behalen van het diploma hebben de kandidaten ook de aantekeningen Reanimatie en AED en EHAK, Eerste Hulp Aan Kinderen. Dit laatste diploma is verplicht bij onder andere gastouderschap en kinderdagopvang. 

Voorzitter Joop van der Heide, feliciteerde de groep en de docent, dankte de LOTUS-mensen en examinatoren voor hun inzet en overhandigde een Harlinger Leeuwkoek. Hij nodigde de kandidaten uit om vooral hun diploma geldig te houden. Het diploma heeft een geldigheidsduur van twee jaar waarna het verlengd moet worden. De gediplomeerden moeten dan wel hun competentie bewijzen en daartoe biedt de afdeling per jaar drie cursusavonden aan.

 

|Doorsturen