Nieuws

Geslaagd voor EHBO-examen

HARLINGEN - Bert Kroese (Harlingen), Ida Terpstra (Franeker), Geertje Huisman (Herbaijum), Bianca Jousma (Franeker), Jouke IJnema (Wytgaard), Denise Jager (Harlingen), Wim Januch (Franeker), Lisa Adema (Heeg) en Stefan Wijnia (Sneek) hebben hun EHBO-diploma in Harlingen gehaald.

In de afgelopen maanden werd aan de Hermesweg in het muziekgebouw van Hosanna, de thuisplaat van de EHBO-afdelding Harlingen een basiscursus EHBO gegeven. Van de negen cursisten werd op woensdag 11 april het examen afgenomen dat recht geeft op het officiële EHBO-diploma. Kaderdocent Koos Nijpjes uit Menaldum, geassisteerd door Elly Broos leidde de groep in tien lesavonden van tweeëneenhalf uur naar een succesvol examen. De examinatoren van het Oranjekruis, Adry Attema en Gerrit de Boer waren tevreden over het kennis- en vaardigheidsniveau en konden mededelen dat iedereen was geslaagd. De Lotussen, Gerry van Ingen en Luuc Sijtsma speelden ook een rol bij dit examen. De Harlinger bestuursleden Anne Bouma en Joop van der Heide overhandigden bloemen en een officiële EHBO-sticker en konden melden dat het diploma binnen een paar weken bij de cursisten thuis zal worden bezorgd. Over het vervolg van deze basiscursus wordt men ook geïnformeerd. De noodzakelijke herhalingslessen, deelnemen aan evenementen als hulpverlener, etcetera.

|Doorsturen