Nieuws

Germen Wierda en Jelly Wierda-Feikema zestig jaar getrouwd

Vandaag zijn Germen Wierda (85) en Jelly Wierda-Feikema (83) zestig jaar getrouwd.

Burgemeester Roel Sluiter heeft het echtpaar met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM vandaag gefeliciteerd. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Beiden zijn ze geboren en getogen in Harlingen en ontmoetten elkaar al op jonge leeftijd en kregen verkering. Germen werkte bij Tuindersbedrijf De Glee en was tevens reserve-melkventer want zijn vader was melkboer en in de Bildtstraat hadden zijn ouders een winkel, Wierda’s Kaashuis. Na de diensttijd kwam Germen bij z’n vader in loondienst omdat de bewoners van de grote nieuwbouwwijk ‘het Oosterpark’ ook van melk en dergelijke moesten worden voorzien.

Jelly kwam na het behalen van haar mulodiploma op kantoor bij Lederfabriek Roorda, een handelskantoor met import, export, facturering, loonadministratie. Ze heeft hier bijna 10 jaar met veel genoegen gewerkt.

In 1961 traden ze in het huwelijk en werd Germen zelfstandig ondernemer. Eerst als traditionele melkboer en later SRV-man met rijdende winkel. Jelly verzorgde de boekhouding. Een mooie tijd met leuke collega-melkhandelaren. Er werd geregeld een feestje georganiseerd met de nodige Harlinger humor!

Na bijna 40 jaar besloot hij als zelfstandige te stoppen. Jelly werkte inmiddels weer voor halve dagen op kantoor bij Alynia Architecten en Germen werd voor 18 uur koster van de Grote Kerk. Dit kosterschap heeft hij enige jaren met veel inzet en passie verricht; het was eervol werk.

Jelly en Germen kregen drie kinderen (een zoon en twee dochters) die allemaal met echtgenoot/partner in Harlingen wonen. In totaal hebben ze 6 kleinkinderen.

Allebei hebben ze een werkzaam en druk leven. Jelly heeft door de jaren heen veel vrijwilligerswerk verricht. Jarenlang was zij penningmeester van de Chr. Gymnastiekvereniging DINDUA, leesmoeder en collectante.  Ook op kerkelijk gebied verleende zij haar medewerking. Eerst als zondagsschooljuf, later als ouderling en 16 jaar lang zat ze in de redactie van het kerkblad ‘Kerkstemmen’.

In 2010 zijn ze verhuisd naar een aanleunwoning van wooncentrum Almenum. Ook hier is Jelly nog actief; ze is intussen meerdere jaren penningmeester van de activiteitencommissie.

Helaas woont Germen sinds enige jaren om gezondheidsredenen in Zorgcentrum de Spiker, maar bij goed weer maakt deze ouwe seun op z’n scootmobiel nog geregeld een ritje door Harlingen en langs de havens.

|Doorsturen

BuienradarAgenda