Nieuws

Gerard Dijkstra en Eric Roelofsen 60 jaar lid en 12,5 jaar dirigent

Het Harmonieorkest van de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen bracht afgelopen zaterdagmorgen zijn Visserijconcert op de Grote Bredeplaats. Onder leiding van muzikaal leider Eric Roelofsen werd een gevarieerd muziekprogramma afgewerkt. Nog voor een korte pauze zou plaatsvinden, werd het ‘Lang zal hij leven’ ingezet.

Door Ubbo Posthuma

Gerard Dijkstra (links) 60 jaar lid en uitgeroepen tot erelid en Eric Roelofsen gehuldigd voor zijn12,5 jaar dirigentschap. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Het bleek dat Truus Duker (dwarsfluit) haar verjaardag vierde. Maar er was meer. Dirigent Eric Roelofsen was 12,5 jaar verbonden aan dit orkest. Bestuurslid Laura Drost sprak hem toe en noemde zijn enthousiasme en inzet bewonderingswaardig.

“Veel leden hadden bij je eerste kennismaking en proefdirectie een positief gevoel over jou. In dat zelfde kennismakingsgesprek in 2007 gaf je wel aan een ietwat chaoot te zijn en dat kunnen we niet ontkennen. Toch moet ik toegeven dat dit in de afgelopen jaren wat minder is geworden. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat je inmiddels vader bent geworden. Via onze vereniging leerde je Henriëtte kennen, Benthe werd geboren en nummer twee is inmiddels onderweg. Stiekem zijn wij daar best wel een beetje trots op. Met jouw grappen en grollen pas jij goed bij deze ‘ouwe seunen’ van onze muziekvereniging. Hartelijk dank dat jij al 12,5 jaar onze dirigent wilt zijn.” Vervolgens ontving hij uit handen van Laura de speld, een oorkonde en een fraai boeket bloemen.

 

Maar dit was nog niet alles. Ook trompettist Gerard Dijkstra deelde in de feestvreugde. Hij is maar liefst 60 jaar lid en behoort dan ook zeker bij de harde kern. Begonnen op bugel bij het toenmalige fanfare orkest. Later bij het overgaan naar harmonie op trompet. Het bijzondere is dat Gerard naast zijn zoon Sjors zit die ook op trompet speelt. “Tot op de dag van vandaag ben je een actief meespelend lid”, liet Laura Drost weten. “Je mist bijna nooit één repetitie en ook voor ons dweilorkest de Waddentoeters ben je een vaste kracht. Samen met Ubbo ben je de drijvende kracht achter de Waddentoeters.”

 

Daarnaast haalde Laura het feit aan dat Gerard al jaren de Last Post speelt tijdens de dodenherdenking op de Algemene Begraafplaats en bij het Zeeliedenmonument. “Naast je muzikale inzet ben je nog een actieve vrijwilliger, waarvoor wij jou zeer erkentelijk zijn.” Er wordt zelfs gefluisterd dat bij zijn trouwen een clausule in de huwelijksakte is opgenomen, waarin staat dat hij voldoende tijd voor ’t Stedelijke moet overhouden.

 

Jarenlang was Gerard penningmeester en als kledingmeester zorgt hij er voor dat iedereen er netjes bij loopt. “Zo nu en dan neem jij samen met Ubbo de organisatie van een groot optreden zoals een kerst- of bevrijdingsconcert voor je rekening”, zei Laura. “Daarnaast zorg jij al een aantal jaren dat onze papiercontainer netjes blijft en goed beladen wordt. Dit samen met Gert Hegge, Jaring Huijser en Frans Faber. Een tijdrovende en fysiek zware klus die voor de vereniging zeer belangrijk is, omdat een groot gedeelte van onze opbrengsten voortkomen uit het oud papier.”

Uiteraard werd hij gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Maar tevens uitgeroepen tot erelid van de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen. Laura: “Daarmee willen we jou heel hartelijk bedanken voor je geweldige inzet en we hopen dat je nog lang actief kunt blijven binnen onze vereniging.” Naast de gouden speld en oorkonde ook een fraai boeket bloemen.

 

Vervolgens werd begonnen met het tweede deel van het concert, enigszins gehinderd  door een slagwerkgroep die even verderop haar kunsten vertoonde. Al met al een goed optreden. Op de vaste repetitieavond (maandagavond) zal een nieuw repertoire worden ingestudeerd, met name voor een speciaal bevrijdingsconcert op 17 april aanstaande. Mensen die een instrument kunnen bespelen of dit willen leren, zijn van harte welkom op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in het repetitiegebouw op Hoogstraat 55.

 

|Doorsturen