Nieuws

Gemeente stelt regels op voor nieuwe kleinschalige logies

HARLINGEN - Steeds vaker worden bij de gemeente Harlingen principeverzoeken ingediend om recreatieve accommodaties - van Airbnb tot hotel -  te realiseren. Het college van B en W wil daarom op korte termijn beleid op laten stellen voor kleinschalige logies.

Door kaders te stellen wil het bestuur het evenwicht tussen het ondernemingsklimaat en de leefbaarheid van Harlingen borgen. Momenteel is de gemeente bezig met een inventarisatie van alle bestaande kleinschalige logiesaanbieders. Tot die tijd worden nieuwe verzoeken voor het realiseren van logies aangehouden. Reeds ingediende verzoeken worden nog wel behandeld.

|Doorsturen