Nieuws

Gemeente stelt € 200.000 beschikbaar om cultureel leven na corona voor Harlingen te behouden

B en W gaan dorps- en buurthuizen, culturele en maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties helpen om in en na coronatijd te blijven bestaan. Via de nieuwe ‘Tijdelijke Subsidieregeling Coronafonds’ kan er een aanvraag voor een bijdrage worden ingediend. Door te voorkomen dat de instellingen in hun voortbestaan worden bedreigd, zorgt de gemeente ervoor dat een  belangrijk culturele infrastructuur in de gemeente overeind blijft. 

De problemen waar tegenaan gelopen wordt zijn inkomsten die wegvallen, extra uitgaven en/of onvoldoende compensatie uit andere Rijks- of provinciale regelingen. Gemeenten hebben budget vanuit de rijksoverheid ontvangen om culturele instellingen en organisaties te compenseren. In geval van tekort door corona kunnen organisaties voor 2020 en 2021 een aanvraag indienen. Via de tijdelijke regeling is in totaal € 200.000 beschikbaar. Het aanvraagformulier is aan te vragen door een mail te sturen naar info@harlingen.nl.

In 2020 en 2021 besloot het gemeentebestuur ook al om horecaondernemers geen precariobelasting te laten betalen. En er werd besloten om verenigingen voor binnen- en buitensport geen huur of pacht te laten betalen zolang ze van de gemeentelijke accommodaties geen gebruik kunnen maken. En de zwaar getroffen bruine zeilvloot betaalt geen haven- en kadegeld. Bovendien heeft Harlingen het initiatief genomen om samen met andere kustgemeenten en de provincie de mogelijkheden te onderzoeken om deze voor de economie van Harlingen zo belangrijke sector structureel te ondersteunen door het vormen van een investeringsfonds.

|Doorsturen

BuienradarAgenda