Nieuws

Gemeente bedankt Wijkbelangen Oosterpark voor jarenlange inzet

De Stichting Wijkbelangen Oosterpark wordt opgeheven. De stichting heeft de afgelopen jaren gezien dat inwoners steeds beter hun weg weten te vinden naar de gemeente Harlingen en de Bouwvereniging. Daarnaast dragen de sportverenigingen en de speeltuinvereniging actief bij aan het leefklimaat in de wijk.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

 Stichting Wijkbelangen Oosterpark organiseerde onder andere een wijkbureau, gaf vier keer per jaar het magazine ‘Parkpraat’ uit en voerde overleg met de gemeente Harlingen. Er werd bijvoorbeeld een wijkschouw gestart.

Ook zette de stichting zich in voor de integratie van allochtone vrouwen, en gaf uitleg over de Nederlandse cultuur en politiek. Zowel de gemeente Harlingen als de Bouwvereniging danken het bestuur - bestaande uit Willie Wegman en Sibbele Kooistra - voor hun jarenlange inzet. Zij kunnen terugkijken op een periode waarin veel goede dingen zijn gebeurd voor de wijk.

|Doorsturen

BuienradarAgenda