Nieuws

Geen uitbreiding van winkelcentrum Kimswerda?

“Ga er maar vanuit dat we met Kimswerda helemaal gaan stoppen.” Vastgoedman Wopke Klaver is niet blij met een actie van de gemeente Harlingen. Vlak vóór een overleg meldde de gemeente in een e-mail dat er over bepaalde zaken niet gesproken kon worden. Klaver overweegt nu een overeenkomst met de gemeente op te zeggen. Volgens de projectontwikkelaar hoeft hij dan de gevaarlijke verkeerssituatie bij winkelcentrum Kimswerda niet op te lossen, en moet de gemeente de boerderij naast het winkelcentrum kopen. Volgens de gemeente kan dat niet, en staat de deur open voor overleg.

In november schreef Klaver enkele brieven aan de gemeente. Hij wilde in gesprek over de verdere ontwikkeling van Kimswerda, en woningaantallen en grondprijzen in Ludinga. Klaver kreeg geen reactie van de gemeente, tot bijna drie maanden later: een dag vóór een overleg met de gemeente, kreeg hij om kwart over vijf ’s middags een e-mail met brieven, waarin de gemeente schreef dat er bepaalde zaken “geen onderwerp van gesprek” konden zijn.

 

Volgens Klaver was dit zeer ongepast, en heeft de gemeente daarmee overleg “volstrekt nutteloos” gemaakt. Hij heeft het overleg afgezegd, en overweegt de ontwikkeling van Kimswerda te stoppen. Klaver zegt dat hij in Franeker aan de slag wil. “Uit oogpunt van risicospreiding zou een ontwikkeling in Franeker niet slecht zijn en Kimswerda dan maar niet verder ontwikkelen.”

 

Boerderij

Klaver overweegt een zogenaamde anterieure overeenkomst met de gemeente Harlingen op te zeggen. “Omdat het bestemmingsplan niet is vastgesteld zoals bepaald in de anterieure overeenkomst, kan ik de anterieure overeenkomst opzeggen”, stelt Klaver. “De gemeente kan mij niet verplichten de verkeerssituatie aan te passen. De gemeente is en blijft wettelijk aansprakelijk voor de verkeerssituatie.” Verder zou de gemeente de boerderij naast het winkelcentrum moeten kopen, en de prijs ligt tussen 1 en 1,5 miljoen euro, aldus Klaver. “Ik zal eisen dat de gemeente dit wel tijdig bij de Europese Commissie zal melden.”

 

Volgens Geert Andringa van de gemeente Harlingen kan Klaver de overeenkomst niet eenzijdig opzeggen. “Dat kan alleen als er sprake is van een ingrijpende wijziging van het bestemmingsplan; daarvan is in het geheel geen sprake.” Volgens Andringa is Klaver verder contractueel verplicht de verkeerssituatie bij Kimswerda aan te pakken. “We hadden een procedure kunnen opstarten om Klaver daaraan te houden”, zegt Andringa. “Maar dat hebben we niet gedaan. Wij gaan liever weer aan tafel.” Andringa stelt verder dat de gemeente de boerderij niet hoeft te kopen. “Er was ooit een overeenkomst, maar in de vaststellingsovereenkomst voor het verder ontwikkelen van Kimswerda is afgesproken dat deze koopovereenkomst ontbonden is.”

 

Verkeerssituatie

“De heer Andringa slaat hier de plank finaal mis”, zegt Klaver. “Als ik de anterieure overeenkomst opzeg, wordt de oorspronkelijke overeenkomst weer van kracht waarin de gemeente de boerderij moet kopen. Het voeren van juridische procedures schijnt een (helaas) heel dure hobby te zijn van de gemeente. Ik zie een dagvaarding dan ook met belangstelling tegemoet. Hoewel in 2005 al bindende afspraken zijn gemaakt met de gemeente, heeft de gemeente de grond nodig voor de aanpassing van de zeer verkeersgevaarlijke verkeerssituatie nog nooit voor een marktconforme prijs aangeboden zoals wel overeengekomen.”

Andringa  wijst er nogmaals op dat Kimswerda BV zowel de anterieure overeenkomst als de  vaststellingsovereenkomst niet eenzijdig kan opzeggen. “En dus kan Kimswerda BV niet een beroep doen op de oorsponkelijke (Comvast)overeenkomst.”

Klaver verwijst naar meerdere artikelen in één van de overeenkomsten; onder andere over het aanbieden van de grond voor een marktconforme prijs, en een artikel over gewijzigde omstandigheden, die tot een gewijzigde en evenwichtige overeenkomst zouden moeten leiden.

 

Kleinere winkels

Het bestemmingsplan zou aanvankelijk kleinere winkels toestaan, maar na een zaak bij de Raad van State is dat geschrapt. Klaver wil graag twee winkels van ongeveer 500 vierkante meter huisvesten op Kimswerda. “Het betreft winkelformules die in Harlingen niet aanwezig zijn en waarvoor in het centrum de benodigde oppervlakte niet beschikbaar is”, aldus Klaver.

“Dat kan in principe nog steeds”, zegt Andringa. “De zogenaamde kruimelgevallenregeling biedt nog steeds de mogelijkheid kleinere eenheden op Kimswerda te vestigen, buiten het bestemmingsplan om. Het vraagt een afweging van het college van B en W, maar die moest volgens het bestemmingsplan ook worden gemaakt. Dus feitelijk is Klaver niet in een nadelige situatie.”

In één van de brieven die Klaver vlak voor het overleg ontving, schrijven B en W echter het volgende: “Op dit moment zien wij geen noodzaak om op Kimswerda kleinere winkels toe te staan. In de binnenstad is er nog (beperkt) ruimte voor kleinere winkels. De realisatie van kleinere winkeleenheden op Kimswerda heeft mogelijk een aanzuigende werking op bestaande winkels uit de binnenstad en dat willen we beslist voorkomen.”

 

Over de brieven die vlak voor een overleg werden verstuurd: “Dat was een ongelukkig moment. Achteraf gezien had dat niet zo kort voor het overleg gemoeten.” Andringa vertelt verder dat er in de brieven geen nieuwe informatie van de gemeente staat. “We hebben geen nieuwe feiten gemeld; de standpunten van de gemeente waren al bekend.” Maar gespreksonderwerpen uitsluiten? “Praten kan altijd. We willen altijd overal over praten. Begrip voor elkaars situatie is de insteek.”

“De gemeente wil altijd praten??” schrijft Klaver in een reactie. “De gemeente heeft vanaf 29 mei 2008 tot eind 2013 alle overleg over Kimswerda geweigerd.” Andringa meldt dat er een bestuurlijk overleg gepland is op 15 mei. “Die staat ook in de agenda van Klaver. Dan wil het college graag opnieuw over een aantal zaken met Klaver van gedachten wisselen.”

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda