Nieuws

Geen rioolheffing voor afvoer regenwater naar Harlinger Trekvaart

Een Harlinger echtpaar hoeft geen rioolheffing te betalen voor de afvoer van regenwater van hun boothuis. De rechtbank heeft de aanslag van ruim 180 euro naar de prullenmand verwezen.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland die deze maand is gepubliceerd. De zaak draaide om de aanslag rioolheffing 2019, voor een boothuis. Er is geen sprake van directe lozing op het gemeentelijk riool; het regenwater komt via een buis in het water onder het boothuis, dat in verbinding staat met de Harlinger Trekvaart (in eigendom van de gemeente Harlingen).

Volgens de gemeente ging het hier om een voorziening van de gemeente, en volgens de Verordening rioolheffing wordt een ‘niet-woning’ groter dan 60 vierkante meter, aangeslagen voor € 183,44. Maar volgens de rechter is er geen sprake van een ‘gemeentelijke riolering’ of ‘voorziening’. De rechter vindt de term ‘voorziening’ niet ruim genoeg om daar ook het gemeentelijk oppervlaktewater onder te scharen. De gemeente zou volgens de rechter in theorie best rioolheffing mogen heffen, maar door een gebrek in de verordening kan dat niet. “Burgers van de gemeente Harlingen moeten uit de Verordening eenduidig kunnen opmaken of zij rioolheffing zijn verschuldigd of niet.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda