Nieuws

Fusie rsg Simon Vestdijk en osg Piter Jelles in de maak

HARLINGEN/LEEUWARDEN – Vanwege de toekomstige demografische krimp (een afnemend leerlingenaantal) sturen osg Piter Jelles (Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St.-Annaparochie) en rsg Simon Vestdijk (Harlingen en Franeker) aan op een fusie. De colleges van B en W van Harlingen en Leeuwarden hebben vandaag groen licht gegeven. Er zijn geen wensen en bedenkingen in Harlingen, behalve één, aldus wethouder Hein Kuiken: “We hechten waarde aan de naam van de Harlinger school.”

Rsg Simon Vestdijk in Harlingen. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Door middel van een verdergaande samenwerking willen de scholen invulling geven aan hun gevoel van verantwoordelijkheid voor het behoud van kwalitatief goed en toekomstbestendig (vernieuwend) openbaar onderwijs in de brede regio. Bovendien willen ze hiermee hun slagkracht vergroten en werkgelegenheid in stand houden.

 

Beide scholengemeenschappen hebben een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar een bestuurlijke fusie. “Beide scholengemeenschappen staan er goed voor wat betreft leerlingenaantal en zijn ook beide financieel gezond”, melden ze in een persbericht. Maar vanwege de verwachte demografische krimp in Noord- en Noordwest Friesland in de nabije toekomst, hebben de scholen toch een onderzoek laten uitvoeren.

 

“De uitkomst van dit onderzoek is, alles afwegende, dat een bestuurlijke fusie haalbaar en wenselijk is”, melden de scholen in het persbericht. “Voor osg Piter Jelles en rsg Simon Vestdijk is zo’n fusie een sluitstuk van een jarenlange goede samenwerking, waarmee ze kwalitatief goed en vernieuwend openbaar onderwijsaanbod in de regio borgen.”

 

Nu beide colleges van B en W groen licht hebben gegeven, wordt er verder gewerkt aan een fusie-effectrapportage, om te komen tot een bestuurlijke fusie. Het besluit wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraden en raden van toezicht. Ook het ministerie van Onderwijs zal de fusie tegen het licht houden, vertelt wethouder Kuiken. Daarna is de gemeente weer aan zet, aldus Kuiken: “De gemeenteraad heeft het laatste woord.”

 

Naar verwachting wordt er begin volgend schooljaar gestart met het proces om ook daadwerkelijk tot een bestuurlijke fusie te komen. Voor de leerlingen en ouders van de scholen van beide scholengemeenschappen brengt een eventuele bestuurlijke fusie geen veranderingen met zich mee.

|Doorsturen