Nieuws

Fusie onderwijsstichtingen Odyssee en Gearhing

SNEEK - Stichting Odyssee (onder andere ’t Wad, het Noorderlicht en Middelstein) gaat fuseren met Stichting Gearhing. Vertegenwoordigers van beide stichtingen hebben afgelopen maandag een intentieverklaring ondertekend; het startschot voor het fusieproces.

Het fusieproces moet leiden tot een samengaan van beide organisaties per 1 januari 2020. “De fusie biedt veel kansen voor versteviging van de onderwijskwaliteit”, melden beide stichtingen in een persbericht. “Specifieke kennis en expertise op ondersteunende processen worden gebundeld en er kan efficiënter worden ingekocht. Zo ontstaat ruimte voor verbetering en dat gaat niet ten koste van middelen die beter in het primaire proces ingezet kunnen worden.”

 

Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland: 25 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke, Leeuwarden en De Fryske Marren. Odyssee heeft 13 scholen in Sneek, Harlingen en omgeving. De Harlinger scholen ’t Wad, het Noorderlicht en Middelstein, vielen eerder onder de stichting Openbaar Basisonderwijs Harlingen, die begin vorig jaar met stichting Odyssee in Sneek fuseerde.

 

De fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor de meeste betrokkenen niet erg zichtbaar zijn, meldt het persbericht. “De scholen behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.”

 

Het fusieproces is vanaf de zomer 2018 voorbereid met onder andere een onafhankelijk vooronderzoek op de kans van slagen van het samengaan van beide organisaties. “De resultaten zijn aan beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en raden van toezicht voorgelegd en als zeer positief bestempeld.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda