Nieuws

Frisia stopt zoutwinning bij Oosterbierum

HARLINGEN - Frisia Zout stopt de zoutwinning ten zuiden van Oosterbierum. Dit gebeurt eerder dan de bedoeling was (Frisia heeft een winvergunning tot eind 2021). “We stoppen de winning omdat de kwaliteit van het steenzout ter plekke onvoldoende is”, aldus directeur Durk van Tuinen. “Onze afnemers verwachten hoge kwaliteit. Wij kunnen dit op deze winlocatie niet te allen tijde honderd procent garanderen.”

De stopzetting is een tegenvaller voor Frisia, maar de productie in Harlingen kan gewoon doorgaan. Van Tuinen: “In plaats van steenzout uit de locatie Bas 3-0 bij Oosterbierum verwerken we tijdelijk steenzout van onze zusterlocaties in Duitsland tot hoogwaardig vacuümzout. Dit brengt voor ons hogere kosten met zich mee.”

De stopzetting heeft ook gevolgen voor de regio. De maximale bodemdaling blijft nu beperkt tot 22 centimeter. Gerekend was op een daling van maximaal dertig centimeter bij het einde van de winning. Voor de streek is dit goed nieuws, denkt Van Tuinen. “Al gaat de gebiedscommissie nu wel bekijken wat de effecten van de geringere bodemdaling zijn. Eerder zijn er in het landschap op basis van een daling tot dertig centimeter maatregelen genomen, zoals het ophogen van kaden. Misschien blijkt, dat we nu nieuwe maatregelen zullen moeten nemen. Dit wordt de komende tijd onderzocht door de gebiedscommissie.”

Frisia wint ook zout ten zuiden van Tzummarum (Bas 4). Uiterlijk eind 2021 wordt de winning hier afgebouwd. Vanaf midden volgend jaar verwacht Frisia te kunnen starten met winning onder de Waddenzee, drie kilometer uit de kust van Harlingen. Deze winning is in 2016 vergund.

|Doorsturen

BuienradarAgenda