Nieuws

Friese herstelmaatregelen corona blijven langer open

Herstelmaatregelen uit het coronasteunpakket van de provincie blijven langer open. Het gaat om regelingen op het terrein van economie, arbeidsmarkt, gastvrijheid, leefbaarheid en cultuur. Zo krijgen bedrijven en organisaties meer tijd om deze subsidies aan te vragen. Ook worden in sommige gevallen de voorwaarden versoepeld. Eerder trok de provincie 10 miljoen euro uit voor dit pakket steunmaatregelen. Van nog niet alle regelingen is het subsidieplafond bereikt.

Verblijf en groepsexcursie

Friese scholen die hun werkweek of een educatieve dagexcursie boeken bij een Friese groepsaccommodatie, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Deze regeling wordt met terugwerkende kracht verlengd van 1 november tot en met 1 april 2022. De periode waarin de te subsidiëren activiteit moet plaatsvinden is verlengd tot 30 december 2022. Meer informatie: www.fryslan.frl/verblijfenexcursie

Culturele activiteiten

Culturele instellingen in Friesland zoals poppodia, theaters, musea, film- en dorpshuizen kunnen extra ondersteuning aanvragen in de programmering. De regeling wordt met vier maanden verlengd tot 1 april 2022. Voor deze regeling is in totaal 300.000 euro beschikbaar om het risico op exploitatietekorten door coronamaatregelen weg te nemen voor organisatoren. Meer informatie: www.fryslan.frl/programmeringsimpuls-culturele-activiteiten

Leerwerkbedrijven

Leerwerkbedrijven kunnen nog tot 31 maart 2022 subsidies aanvragen voor stageplekken op het niveau Entree en 2 van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Dit geldt ook voor bedrijven waar stagiaires al gestart zijn. Meer informatie: www.snn.nl/ondernemers/subsidie-bol-stages-fryslan-2021

Nieuwe Economie

Innovatieve projecten komen in aanmerking voor een subsidie als ze bijdragen aan één of meerdere van de transities in Friesland: ‘van lineair naar circulair’, ‘van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie’ en ‘van zorg naar preventieve gezondheid’. Aanvragen kunnen bij de provincie Fryslân ingediend worden: www.fryslan.frl/subsidieregeling-nieuwe-economie-challenge-fryslan-2021

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda