Nieuws

Fantastische Merke Wijnaldum

Het jaarlijkse dorpsfeest van Wijnaldum, of wel de Merke 2019, is afgelopen weekend gehouden. Een bijzonder geslaagd feest met prachtige weersomstandigheden, een nieuwe merke-commissie en veel activiteiten met voor elk wat wils.

Door Ubbo Posthuma

Vanaf de Winamerdyk wapperden de feestelijke vlaggetjes tot in het dorp. Ook veel bewoners hadden de Friese of Nederlandse driekleur uitgestoken. Het feest begon vrijdagmiddag al met een jeu de boules-toernooi op het kaatsveld, waar de meeste activiteiten plaatsvonden, en waar diverse kermisattributen voor veel vertier zorgden.

 

’s Avonds een nieuwigheidje, namelijk de Winamer après-ski run. De merke-commissie pakte groots uit door een parcours uit te zetten rondom het kaatsterrein en het Winamer bos. Veel hindernissen die moesten worden genomen waar de vele deelnemers niet zonder een nat pak van af kwamen. Met name het koorddansen over de opvaart zorgde voor veel hilariteit, vooral als men in het water terecht kwam. Alsof dat nog niet genoeg was, moest men een kleine honderd meter al kruipend door natte modder afleggen. Door middel van een touw kon men zich al slingerend als Tarzan over de nabij gelegen sloot heen werken. Ook hier voor meerdere deelnemers een nat pak.

De vrijdagavond werd afgesloten met een après-ski feest waarbij het op prijs werd gesteld in speciale kledij te verschijnen. Het werd een uitbundig feest met de nodige pullen bier en veel muziek van DJ Quick Finger, tot in de kleine uurtjes.

 

De zaterdag werd gestart met de jeugdspelen; jongeren konden de après-ski run in aangepaste vorm afleggen. Om 11.00 uur ging de eerste klasse Pieter Okkinga kaatspartij VF van start. Uitslagen: 1) Remmelt Bouma (Weidum), Jelte Visser (Sexbierum) en Willem Heeringa (Leeuwarden). 2) Johannes van der Veen (Pietersbierum), Sip Jaap Bos (Groningen) en Tjerk Elsinga (Dronrijp). 3) Bouke Willem Tuinman (Dronrijp), René de Haan (Franeker) en Yannick Hielkema (Makkum).

 

’s Avonds vanaf 19.00 uur een geheel nieuw spel; het ringsteken. Met op de bagagedrager iemand die het gaatje moest vinden, wat in vele gevallen best lukte.

Voor de mensen die even gezellig op het terras bij de feesttent zaten, werden bekende hits gedraaid. Om 21.00 uur was het de beurt aan de band Kings of Diamond die voor veel gezelligheid zorgde.

Zondag de afsluitende dag. Om 10.00 uur de Klaas Meirink kaatspartij voor de (welpen) jeugd tot 14 jaar. Dit met speciale Disney outfit, waar ook een prijs mee verdiend kon worden. 1) Milan van Winden en Roel de Jong, 2) Sil Odolphi en Tygo de Groot.

Pupillen/schooljeugd: 11) Minze Elgersma en Anthe Tigchelaar, 2) Frans-Dirk Zweers en Margje Buren en 3) Thijmen de Vries en Mare Broekstra. 

 

Om 13.00 uur startte de senioren ledenwedstrijd 14 jaar en ouder. Dames: 1) Berber Elgersma, Regina van der Kooi (koningin) en Josien Jongsma. 2) Renske Vink, Greta de Valk en Hiske Schuiling. Heren, winnaarsronde: 1) Folkert van Dijk, Simon Broekstra en Jan Volbeda (koning). 2) Tjeerd Jukema, Gerlof Bergmans en Jos Nijssen.

Heren, herkansingsronde: 1) Roan Hooghiemster, Haye Bruining en Hielke de Jong. 2) Jouke Vink, Willem Dijkstra en Klaas Tigchelaar.

Na afloop van deze partij weer heel veel muziek, waarbij iedereen mee kon doen aan het karaoke zingen. De avond ging nog even gezellig door met muzikale begeleiding van feestzanger Jelmer. Overigens werd op alle drie de dagen de kantine uitstekend bediend door het echtpaar Leistra, die door het dorstige weer bijna handen tekort kwamen.

Kortom: een prachtig weekend mede door de inzet van de vele vrijwilligers, alsmede de de merke-commissie, bestaande uit: Yvette Meirink, Iris Hooghiemster, Jouke Vink, Mirdad Hooghiemster, Willem Dijkstra, Klaas Tigchelaar, Maarten Dolkens en Greta de Valk.

|Doorsturen