Nieuws

Extra stoelen voor jubileumconcert De Boegspetters

Zondagmiddag hield Vrouwenkoor De Boegspetters haar jubileumconcert in de Doopsgezinde kerk aan de Zoutsloot. Dit in het kader van hun 25-jarig jubileum. Er was sprake van grote publieke belangstelling, waardoor er zelfs extra stoelen moesten worden bijgeplaatst. 

Een bomvolle Doopsgezinde kerk.

Een mooi moment was de inloop, waarbij door Cor Balt filmbeelden uit zijn archief werden vertoond van de afgelopen 25 jaar, en tevens in de pauze. Verder een gevarieerd programma onder leiding van dirigent Anna Bonnema, met voor de pauze Nederlands repertoire. Na het uitvoeren van het  bekende nummer ‘Roosje mijn roosje’ kwam er letterlijk een roos tevoorschijn die werd aangeboden aan oud-lid Dora Dijkstra.

 

Maar dit was nog niet alles. In het programmaboekje stonden op nummer 10 verschillende vraagtekens. “Wat suu dat nou weze”, fluisterden veel toeschouwers nieuwsgierig. De oplossing diende zich aan toen twee heren genaamd Ger en Ber, getooid in jacquet en met hoge hoed, aan 13 leden van het eerste uur oorkondes en speldjes uitreikten met daarbij voor iedere jubilaris een tweetal zinnen op rijm. De oorkondes en speldjes waren toegekend door de Bond van Zangkoren in Friesland. Overigens leken beide heren treffend op Gerben Wijnia en Berrie van Mierlo, beiden bekend als acteurs van de plaatselijke toneelvereniging Contact. Ook Anna Bonnema werd in het zonnetje gezet. Zij stond op deze dag precies 25 jaar voor het koor.

Na de pauze zongen De Boegspetters een technisch wat moeilijker repertoire. Maar daar maalden de koorleden niet om, zij wisten zich immers gesteund door pianist Gert-Jan Hoekstra. Onder meer de nummers ‘You can’t Hurry love’, ‘It’s raining men’ en ‘Royals’ kwamen aan bod. Het programma werd besloten met ‘Oh Happy Day’. Het programma werd uitstekend toegelicht door ladyspeaker José Tilstra.

De afsluiting van deze middag door voorzitter Feikje Godthelp ging gepaard met bloemen en een portrettekening van Karin (fotozaak Wim Smits), namens het koor, voor Anna Bonnema. Voor Gert Jan Hoekstra waren er ook bloemen alsmede een fles wijn.

Na het concert was er nog gelegenheid om tijdens een hapje en een drankje even na te praten met verschillende oud-leden. Alle leden werden daarna nog uitgenodigd voor een etentje in Anna Casparii, waar de dag feestelijk werd afgesloten.

|Doorsturen

BuienradarAgenda