Nieuws

Erik de Groot benoemd tot wethouder

Wethouder Hein Kuiken verruilde Harlingen voor Leeuwarden, en Erik de Groot (46, eveneens PvdA) volgt hem op. Afgelopen woensdagavond is hij in een extra raadsvergadering officieel aangesteld. Vijf vragen aan de kersverse wethouder.

Wethouder Harry Boon (links) feliciteert Erik de Groot coronaproof. Op de achtergrond wethouder Paul Schoute en gemeentesecretaris Saskia van den Broek. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Je hebt ongeveer anderhalf jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn de komende tijd je speerpunten?

Het project Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk onder andere. Er zijn in de afgelopen jaren flinke ontwikkelingen in gang gezet. Waar mogelijk wil ik graag versnellen, zodat er nog meer tastbare resultaten zullen komen. Hiermee zorgen we regionaal en lokaal voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.

We kunnen je niet vinden op Facebook en Twitter. Komt daar verandering in?

Tot nu toe ben ik niet actief op facebook en Twitter. Maar ze zijn mij niet onbekend, het zou dus zomaar kunnen dat dit gaat veranderen.

De jaarstukken 2019 laten een tekort zien van ongeveer 1,9 miljoen euro op jeugdzorg. Je begint dus met een kopzorg. Wat moet er gebeuren?

Helaas constateren we dat er landelijk tekorten zijn in de jeugdzorg. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat er moet gebeuren is het van belang om inzicht te verkrijgen op de onderliggende behoefte en de financiële stromen. Gelet op het feit dat dit landelijk speelt, is het niet voor de hand liggend dat de wereld er in gemeente Harlingen heel veel anders uitziet. Al met al is het van belang om te kijken naar wat goed gaat en wat beter kan, waarbij vroegtijdig signaleren en laagdrempelig toegang bieden tot de jeugdzorg onze inwoners van belang blijft. En laten we ook oog hebben voor de verbeteringen die de afgelopen jaren behaald zijn. 

We willen overigens niet goede of succesvolle jeugdzorg louter en alleen langs de financiële meetlat houden. Er zijn echt nog verbeterslagen mogelijk en deze zijn al geïnitieerd, zowel binnen de gemeente als provinciaal. De verwachting is dat deze effect zullen hebben, waardoor het tekort zal afnemen. Wat ook helpt is het onderkennen van het rijk dat de efficiencykorting, die bij de start in geboekt is op kosten van de jeugdzorg, te hoog is geweest. 

Per saldo zal er door het rijk meer geld beschikbaar gesteld moeten worden en uiteraard blijven wij ons eigen functioneren evalueren. We doen wat we kunnen. 

Je zat eerder in de gemeenteraad voor de PvdA, en twaalf jaar later ben je terug op het stadhuis. Wat zijn voor jou de verschillen tussen Harlingen toen en nu?

Er zijn de afgelopen jaren veel dingen veranderd in Harlingen waar we als inwoners van Harlingen trots op mogen zijn. Sommige zaken zijn besproken in de tijd dat ik in de raad zat en waarvan je nu de tastbare resultaten kunt zien. Ik ben van mening dat de gemeente steeds mooier wordt. Hierbij denk ik aan de Willemshaven, woningbouw Plan Zuid en Wijnaldum, de keermuur, Havenweg en zo kan ik nog veel plekken opnoemen. Maar ook dat gemeente Harlingen dankzij haar zelfstandigheid meer onderdeel is geworden van Friesland. We hebben een (eigen)wijze aard, soms rauw in haar uiting, maar het is voor mij de mooiste gemeente van Friesland. We gaan ondertussen lekker door. 

Heb je nog tips gekregen van Hein Kuiken?

Ik heb uiteraard uitgebreid met Hein gesproken over de lopende zaken. Zijn afsluitende woorden  klinken nog na in mijn ‘bestuursoren’: Geduld is een schone zaak en vaar ook je eigen koers. Fijn Harlingers, ik ga graag voor jullie op deze manier aan de slag.


Erik de Groot is woensdag officieel aangesteld in een extra raadsvergadering: 14 stemmen voor, 2 blanco en 1 tegen. Tjepke van der Pol (D66) had gehoopt op een actieve kennismaking vanuit Erik de Groot of de PvdA, nadat De Groot was voorgedragen. Volgens Wim Wildeboer (Wad’n Partij) had de PvdA breder moeten zoeken naar een nieuwe wethouder.

De Groot is eerder raadslid en afdelingsvoorzitter van de PvdA geweest. In 2008 stapte hij uit de gemeenteraad, omdat hij werk en gezin niet meer met het raadswerk kon combineren. Hij was tot nu toe werkzaam als consultant financiële dienstverlening. Zijn wethouderportefeuille: ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling; volkshuisvesting en wonen; zorg en welzijn; ouderen- en jongerenbeleid; subsidies; Gebiedsteam; onderwijs; volksgezondheid; cultuur en cultureel erfgoed.


 

|Doorsturen

BuienradarAgenda