Nieuws

Einde conflict gemeente en Van Meurs over eilandparkeerterrein

HARLINGEN – De gemeente Harlingen en Nico van Meurs zetten een punt achter hun samenwerking en een slepende rechtszaak over die samenwerking; de exploitatie van het eilandparkeerterrein ‘P1’ en de parkeergarage bij de veerterminal. Kennelijk heeft de gemeente Van Meurs uitgekocht, maar of dat zo is, en hoeveel geld hiermee is gemoeid, blijft gissen: beide partijen hebben een overeenkomst gesloten en die is geheim.

Na een rechtszaak van bijna twee jaar heeft de rechtbank de pauzeknop ingedrukt, zodat de gemeente en Van Meurs nog eens konden proberen om samen tot een oplossing te komen. Daar is een oplossing uitgekomen, die is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd dat het contract met Van Meurs op 31 december 2020 wordt beëindigd. Dat meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Dit betekent dat een nieuwe partij het eilandparkeren vanaf 1 januari 2021 regelt. De gemeente kijkt momenteel naar verschillende scenario’s, inclusief de toekomstige uitbreiding van het langparkeerterrein.

In de overeenkomst met Van Meurs zijn afspraken gemaakt over zaken die geregeld moeten worden. De gemeente gaat alle roerende zaken van Van Meurs overnemen die nodig zijn voor de exploitatie van het parkeerterrein en de parkeergarage. Het gaat hierbij onder meer om het hekwerk om het parkeerterrein, de terreinverlichting, parkeerapparatuur, camerasystemen en de drie bussen. Het personeel van Van Meurs gaat over naar de nieuwe exploitant.

De gemeente sloot in 1992 een overeenkomst met Van Meurs, voor de exploitatie van P1 en de parkeergarage onder de Waddenpromenade, voor een periode van 25 jaar - en met recht tot verlenging van nog eens 25 jaar. Maar toen het tijd werd om te verlengen, wilde de gemeente meer geld, en rees de vraag bij de gemeente of de overeenkomst wel verlengd moest worden. Daarop stapte van Meurs naar de rechter.

Nu deze zaak van de baan is, maakt de gemeente weer een mooie stap wat betreft slepende - en dure - rechtszaken. Onlangs kwam er al een eind aan een slepende zaak tussen vastgoedman Wopke Klaver en de gemeente. Naar verwachting komt er dit jaar ook een eind aan een slepende rechtszaak tussen Spaansen en de gemeente over het Spaansenterrein aan de Kanaalweg.

|Doorsturen

Doekie

2020-04-19 22:49:02

Als Koninklijke Doeksen ergens zijn zinnen op heeft gezet, dan kan de kleine onderneler beter plaats maken. Doeksen is aan de macht en heeft zin vrinden overal op posten die het voor het zeggen hebben. Ook EVT werd dat destijds pijnlijk duidelijk.

Overigens zit de Koninklijke Doeksen ondanks de jaarlijkse 6 miljoen dividend richting de familie naar eigen zeggen in acute geldnood...

Robert van den Broek

2020-04-20 15:30:41

Als de notabele van onze gemeente nu eens een wijs besluit nemen en het parkeren in eigen hand houden dan komt dat en goede van onze gemeente. Er is al zoveel verkwanseld in onze prachtige gemeente en dan denk ik alleen maar aan het Spaanse terrein. Wij kunnen als gemeente de opbrengst van P1 en staks ook het terrein van de witte kas goed gebruiken. Denk hierbij aan de sociale lasten die op ons afkomen. 

Dat Doekse dat graag naar zich toe wil trekken dat kan ik mij goed  voorstellen. Het gaat met de corona virus en de nieuwe schepen nou niet bepaald van voor de wind bij Doekse. Maar Notabelen van Harlingen neem nu een goed besluit en denk aan uw gemeente.

BuienradarAgenda