Nieuws

Eerste steen Stoomvetsmelterij Smeding teruggeplaatst

De eerst steen van de vroegere Stoomvetsmelterij Smeding is teruggeplaatst in de zijgevel van Weverstraat 10. Oud Harlingen dankt Henk Smeding Jzn., die de gevelsteen heeft geschonken en laten restaureren. Dank ook aan De Bouwvereniging voor de prettige samenwerking en voor het plaatsen door Jorritsma Bouw. Wiebren van Zandbergen was ook nu weer de restaurateur.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Vanaf 1915 werd in dit gedeelte van de stad door de gebroeders Hendrik en Empie (Egbert) Smeding gehandeld in (spijs)vetten. De handel nam toe en de verwerkingsmogelijkheden bleken niet meer toereikend te zijn. Besloten werd een nieuwe vetsmelterij met ketelhuis, koelruimte en opslagcapaciteit te bouwen. De eerste steen werd op 10 april 1924 gelegd door Jogchum en Hendrik Smeding, zonen van Hendrik Smeding sr. en Hendrik Smeding zoon van Empie Smeding. De aannemer was de firma Posthuma & Tigchelaar. De steen werd geplaatst in de muur van de expeditieruimte, waar nu de huizen in de Weverstraat staan. Dit deel van de wijk Almenum was tot begin jaren 80 van de vorige eeuw het bedrijventerrein van de firma H. Smeding, het kantoor zat op het Franekereind 30.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda