Nieuws

‘Eerste opslag’ voor Lanenkaatsen 2020

Het bestuur van het Comité Lanenkaatsen heeft onder leiding van nieuwe voorzitter Hilko Mulder ‘de eerste opslag’ gedaan in voorbereiding op de 71e editie van het Lanenkaatsen, van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni 2020. Zoals de afteller op de website aangeeft is dit al over iets meer dan 100 dagen. Het voltallige bestuur was aanwezig bij de eerste vergadering, waarin het takenpakket van de medewerkers en de sponsoring de hoofdonderwerpen waren.

Nu Hilko Mulder de voorzitterstaken heeft overgenomen van Theo Outhuijse, moeten taken herverdeeld worden onder de andere leden. Er komt steeds meer kijken bij de organisatie, nieuwe tijden vragen nieuwe competenties en vaardigheden van het bestuur. Het blijft een balans zoeken tussen het bewaken van de kernwaarden en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur blijft constant op zoek naar het juiste evenwicht. 

Eenvoudig sponsoring geregeld

Het proces van werving en onderhouden van sponsorcontacten is een bewerkelijk, maar zeer belangrijke activiteit voor het Lanenkaatsen. Dankzij alle sponsors - groot en klein – is het comité financieel in staat om het Lanenkaatsen jaarlijks weer te kunnen organiseren. Zo hebben ze dit jaar een verbetering toegepast in het aanmeldingsproces. Sponsors hebben een mail ontvangen met een uitnodiging om zich weer aan te melden, als sponsor voor 2020. Via het formulier op de website kan men de sponsorkeuze bekendmaken en direct de betaling via Ideal verwerken. Er wordt automatisch een factuur gegenereerd en een bevestigingsmail verstuurd. Eenvoudig en snel voor zowel de sponsor alsook de sponsorcommissie. Natuurlijk komt de sponsorcommissie graag nog even over de vloer om van gedachten te wisselen of uitleg geven over de mogelijkheden. Ook sponsor worden van het Lanenkaatsen? Dat kan al vanaf € 50. Kijk nu op www.lanenkaatsen.nl.

Jubileum

Vorig jaar is er een start gemaakt met het vormen van een jubileumcommissie voor het 75-jarig bestaan, dat over ruim 4,5 jaar gevierd gaat worden. De hoofddoelstelling is een overzicht creëren van 75 jaar Lanenkaatsen, in ‘boekvorm’ met verhalen, foto’s en cijfers om lekker in te bladeren, herinneringen op te roepen en als eerbetoon aan iedereen die het Lanenkaatsen groot heeft gemaakt. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd met een aantal personen en instanties, die hierbij kunnen helpen. In de komende periode worden personen geïnterviewd die een belangrijke rol hebben gespeeld in de historie van het Lanenkaatsen, als kaatser, bestuurslid, vrijwilliger, bezoeker of bewoner van de Lanen. De dataverzameling is de belangrijkste actie voor dit jaar.


Heb je ook nog beeldmateriaal, foto’s of andere informatie over het Lanenkaatsen? Dan komt de jubileumcommissie graag met je in contact. Mail naar info@lanenkaatsen.nl.


 

|Doorsturen

BuienradarAgenda