Nieuws

Eerste exemplaar ‘Harlingen Zeehaven’ voor bouwmeester Gerald de Weerdt

Onder grote belangstelling van diverse genodigden heeft Henry Drost vorige week vrijdagavond in de winkel van Boekhandel Van der Velde zijn nieuwe boek ‘Harlingen Zeehaven’ gepresenteerd. Het boek telt maar liefst 432 pagina’s en ruim 1100 foto’s, gedrukt en geproduceerd bij Flevomedia in Harlingen. Gerald de Weerdt ontving het eerste exemplaar uit handen van Henry Drost.

Door Ubbo Posthuma

Het eerste exemplaar van ‘Harlingen Zeehaven’ wordt door Henry Drost (links) overhandigd aan Gerald de Weerdt. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Het boek gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van de Harlinger havens. “Omdat in het verleden al veel is gepubliceerd over de Harlinger havens, heb ik naast mijn speurwerk in de archieven van de Harlinger Courant en mijn eigen fotoarchief, ook gebruikgemaakt van enkele publicaties die al eerder in druk zijn verschenen”, zei Henry. “Onder anderen mijn vader Fokke Drost en het artikel van Jan Norg, over de geschiedenis van de Nieuwe Willemshaven.”

 

Henry keek nog even terug op zijn geboortejaar 1942 toen de Tweede Wereldoorlog ook Harlingen niet onbetuigd liet. In 1941 het bombardement waarbij negen mensen uit één gezin het leven lieten. De angst voor bommen was bij de familie Drost dan ook erg groot. Zij woonden boven de drukkerij op Voorstraat 84. Het wiegje met de kleine Henry werd ’s nachts door zijn vader onder het fundament van de zware drukpers in de drukkerij geschoven. Zo was hij bij een mogelijk bombardement beter beschermd.

De drukpers, de lucht van inkt en krantenpapier hebben er zeker toe bijgedragen dat Henry later - naast de liefde voor zijn echtgenote Maria - ook de liefde voor de drukpers, krant en het gedrukte woord kreeg.

 

Verder verhalen over de watersnoodramp in 1953 waarbij Harlingen met zijn gammele sasdeuren en een waterhoogte van 3,70 boven NAP door het oog van de naald kroop. Het duurde nog tot 1965 voor de nieuwe sas gereed was. Ook de bouw van de nieuwe veerbootkade, de verplaatsing van de scheepswerf en de bouw van een nieuwe visafslag kwamen aan bod. Het werd stil op de Nieuwe Willemshaven. Maar gelukkig werden er nieuwe activiteiten ontplooid en er kwam zelfs een historische Barentszwerf, waar met veel vakmanschap door vrijwilligers het beroemde ontdekkingsschip van Willem Barentsz werd nagebouwd. Deze activiteit zette de Willemshaven, die meer en meer een toeristische bestemming zal krijgen, opnieuw op de kaart.

 

Halverwege de avond was het ogenblik aangebroken om de eerste exemplaren van het unieke boek uit te gaan reiken. Wethouder van havenzaken Paul Schoute was door omstandigheden verhinderd. Bouwmeester van de Barentszwerf Gerald de Weerdt noemde het fantastisch dat dit boek tot stand is gekomen. Hij zie dat de Harlinger havens en scheepswerven altijd een beetje zijn onderbelicht. “Ze hebben een belangrijke invloed gehad en waren het motorblok voor de economie van Harlingen. Met zijn drie werven was Harlingen het centrum van de scheepsbouw in Noord-Nederland”, aldus De Weerd.

 

Het boek van nog geen vier tientjes is verkrijgbaar bij alle Harlinger boekhandels of te bestellen bij de uitgever: www.flevomedia.nl/boekenwinkel.

Wethouder Paul Schoute nam begin deze week alsnog een exemplaar van het boek in ontvangst. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

|Doorsturen

BuienradarAgenda