Nieuws

Dorcas Voedselactie

De jaarlijkse voedselactie van Dorcas wordt aanstaande vrijdag (8 november) gehouden in supermarkt Poiesz. Bij de flessenautomaat staat weer een collectebus bestemd voor de transportkosten.

Dorcas komt in actie voor mensen in diepe armoede, en wordt daarbij geholpen door lokale partners die precies weten wie hulp (voedselpakketten) nodig hebben. Dorcas helpt verder kleine boeren om hun oogst te vergroten. Daarnaast is er aandacht voor het opleiden van jonge mensen en het verlenen van microkredieten, voor het opstarten van kleine bedrijven. Al deze projecten hebben het doel mensen weer zelfstandig te maken. Meer info: www.dorcasvoedselactie.nl.

|Doorsturen