Nieuws

Dertig Harlinger huishoudens krijgen ‘Radicale Schuldpreventie’

HARLINGEN - De gemeente Harlingen gaat van start met de pilot Radicale Schuldpreventie. De gemeente gaat in samenwerking met Amargi Schuldpreventie en diverse maatschappelijke partners dertig huishoudens met geldzorgen ondersteunen. De huishoudens worden gekoppeld aan vrijwilligers, die helpen bij het krijgen van overzicht over de financiën. Wethouder Hein Kuiken en Pieter Hilhorst, initiatiefnemer van Amargi, geven morgen de aftrap voor de pilot, die vorig jaar al draaide in Den Haag, Hilversum en Leeuwarden.

Harlingen heeft relatief veel inwoners die in armoede leven (10,3%, CBS 2018). Veel inwoners die in armoede leven weten niet altijd op welke inkomensondersteunende regelingen zij een beroep kunnen doen en bij financiële tegenslag zien ze soms geen uitweg. Wie betalingsachterstanden oploopt, krijgt al snel te maken met extra kosten, waardoor gemakkelijk een negatieve spiraal ontstaat en schulden ontstaan. In veel gezinnen vormen schulden de basis van aanhoudende opvoedingsproblematiek, probleemgedrag, werkloosheid, ziekteverzuim en verslaving. Particuliere schulden ontwikkelen zich zo tot een groot economisch en maatschappelijk probleem.

 

In de pilot Radicale Schuldpreventie krijgen inwoners van Harlingen ondersteuning vóórdat hun financiële problemen uit de hand lopen. De deelnemers krijgen hulp en advies van een vrijwilliger, maar ze blijven zelf bepalen waaraan ze hun geld uitgeven. “Juist de angst om de controle over de eigen financiën te verliezen, is vaak een belemmering om hulp te zoeken”, aldus Amargi.

 

De deelnemer maakt samen met de vrijwilliger (onder begeleiding van een professional) een budgetplan, waarbij ook wordt gekeken of alle inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen worden benut. Samen kijken ze of bespaard kan worden op uitgaven. De vrijwilliger reikt hulpmiddelen aan om de deelnemers te helpen zich aan het plan te houden. Een voorbeeld van een hulpmiddel is bijvoorbeeld één bankrekening voor de vaste lasten en één voor de dagelijkse uitgaven.

 

Alle vrijwilligers krijgen een training en begeleiding van professionals. Bij problematische schulden leiden ze door naar schuldhulpverlening. Bewoners worden door onder andere woningcorporaties, zorgverzekeraars en maatschappelijke partners uitgenodigd om aan de pilot deel te nemen. De pilotpartners in Harlingen zijn Stichting De Bouwvereniging, Gebiedsteam Harlingen, Harlingen Werkt, Kredietbank Nederland, het CJIB en De Friesland.

|Doorsturen