Nieuws

Derde editie project Kerstengel

Met het project Kerstengel wil Present Noordwest Friesland het omzien naar elkaar en het vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen mensen, stimuleren. Het project loopt in de weken voor kerst, maar aanmelden voor deze derde editie is al mogelijk.

Present Noordwest Friesland weet dat er mensen zijn die wat extra aandacht kunnen gebruiken én dat er mensen zijn, die graag iets voor een ander doen. Een kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. Die bemoediging kan bestaan uit een kaartje, lekkers of bijvoorbeeld een bloemetje. Het gaat volgens de organisatie echter vooral om het gebaar. Wie een kerstengel wil zijn, kan zich daarvoor aanmelden via kerstengel@presentnwf.nl onder vermelding van ‘Kerstengelproject’. Nieuw is dat de kerstengel vervolgens ook zelf een presentje ontvangt van de stichting Present Noordwest Friesland, wanneer diens verhaal over activiteit en ervaringen wordt teruggekoppeld aan de stichting. Anders dan de voorgaande jaren mag de kerstengel dit jaar nu zelf een begunstigde in zijn of haar omgeving kiezen. Vanwege de nieuwe wetgeving AVG kan de stichting daarin niet langer koppelen. Voor het aanmelden en voor meer informatie over het Kerstengelproject of de andere vrijwilligersprojecten kunt u de website van Present Noordwest Friesland (www.presentnwf.nl) bezoeken. Ook kunt u zich via info@presentnwf.nl opgeven voor de nieuwsbrief.

 

|Doorsturen