Nieuws

Deelnemers en vrijwilligers Digi-Taalhuis naar ‘Lage Landen’

Deelnemers en vrijwilligers van het Digi-Taalhuis zijn op initiatief van één van de vrijwilligers gezamenlijk naar de tentoonstelling Lage Landen in het Hannemahuis geweest. Daar worden tot 4 februari 2019 veertig landschapsschilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum getoond, aangevuld met drie werken uit de eigen collectie van het Hannemahuis. Deze drie werken zijn nog niet eerder aan het publiek getoond.

Het was unieke gelegenheid om kennis te maken met de landschapsschilderkunst en voor velen van de deelnemers ook een kennismaking met de geschiedenis van Nederland. Hugo ter Avest, directeur van het Hannemahuis opende vorige week woensdagochtend spontaan buiten de normale openingstijden de deuren en gaf de groep van ongeveer veertig personen gratis de gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken. Hij verwelkomde de groep en hield een inleiding, waarin hij de ideeën achter en opzet van de tentoonstelling toelichtte en het museum verder introduceerde. Bovendien bleef hij beschikbaar om vragen te beantwoorden en nadere achtergrondinformatie te geven.

 

De groep keek haar ogen uit en discussieerde levendig over de getoonde werken. Zo leerde men veel over de geschiedenis van Nederland en was het voor vele deelnemers ook een goede oefening in het lezen en spreken van de Nederlandse taal. Men ging uiteraard ook nog even kijken naar andere tentoongestelde zaken. Met name de tekeningen en schilderijen van Harlingen in vroeger tijden trokken veel belangstelling, omdat men op de oude prenten vaak de huidige stadsgezichten herkende.

 

Het Digi-Taalhuis is opgericht om mensen die moeite hebben met het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal hiermee verder te helpen. Deze vaardigheden zijn nodig om goed mee kunnen doen in de samenleving. Je moet daarnaast ook kunnen rekenen en omgaan met de computer. Ook daarvoor kun je hulp krijgen in het Digi-Taalhuis.

De gemeente Harlingen is de opdrachtgever. De Stichting Lezen en Schrijven (opgericht door Prinses Laurentien), de biliotheek, het welzijnswerk en het Friesland College zorgen voor de organisatie van het Digi-Taalhuis. De uitvoering wordt gedaan door vele actieve vrijwilligers.

 

Wie meer wil weten of hulp nodig heeft van het Digi-Taalhuis is welkom. Iedere woensdag van 9:30 tot 11:30 uur in mfc Het Vierkant voor vragen over en hulp met computer/telefoon. En ieder woensdag van 10:00 tot 12:00 uur in de bibliotheek voor andere vragen en hulp.

|Doorsturen