Nieuws

Deelname Lanenkaatsen nadert 200!

Nog 10 dagen te gaan en dan sluit de deelnamelijst voor de 71e editie van het Lanenkaatsen. De deelnameteller nadert inmiddels de grens van 200 kaatsers. Dat aantal loopt iets achter op het topjaar in 2019 toen uiteindelijk ruim 340 kaatsers meededen op de Lanen. Aldus het Comité Lanenkaatsten. “Het zou mooi zijn als we in de komende dagen toch de grens van 300 deelnemers weer gaan bereiken.”

Groep 2 (17-35) heeft de meeste aanmeldingen, namelijk al 53. Groep 1 volgt met bijna 31 deelnemers op dit moment. De damesgroep 5 (11-35) heeft 22 aanmeldingen en de sinds vorig jaar nieuwe damesgroep 36 jaar en ouder heeft op dit moment 10 aanmeldingen. “We hopen dat in de laatste tien dagen nog meer 36+ dames volgen, zodat we ook dit jaar weer deze groep kunnen organiseren en de Siebo Homminga-bokaal kunnen uitreiken.”

De groepen 3 (36-49) 30 aanmeldingen; 4 (50-59) 23 aanmeldingen en 6 (60+) 24 aanmeldingen, kunnen nog wel wat versterking gebruiken, mledt de organisatie. “We weten uit ervaring dat men in deze leeftijdscategorieën vaak in de laatste weken opgeeft. Voor iedere klasse geldt een minimale deelname van 8 parturen.”

Onder de deelnemers zijn tot nu toe 81 Harlingers, 21 Franekers, 17 Sexbierummers, 7 Arummers en 6 Midlumers. De overige deelnemers komen uit de andere omliggende dorpen en een enkeling van verder. Er zijn al weer 36 nieuwelingen op de lijst genoteerd en 24 terugkerende kaatsers, die in 2019 de laatste Lanenkaatseditie niet meededen. Arjen Lemstra, Johan Outhuijse, Rients Toering, Frans Alberda, Eddy Sjollema, Teake Koster en Johannes Hinrichs zijn in ieder geval weer van de partij. Sinds 1980 deden zij al vaker dan 35 keer mee aan het Lanenkaatsen.

We mogen al weer 4 nieuwelingen noteren van 11 jaar, namelijk: Milan van Winden, Damian Duursma, Daley Hoekstra en Stijn Sijbesma. De oudste deelnemers tot nu toe zijn Heinz Palsma (78) van Sexbierum, Kees Sikkema (77) uit Dronten en Pieter Bergsma (77) van Giekerk. Adriaan Aalders is er dit jaar voor de 25e keer bij en viert een kaatsjubileum op de Lanen. Voor Meindert Riem, Sipke Hiemstra, Wim Kroon, Lieuwe Visser en Broer Zaagemans is het de 10e editie dit jaar sinds ’81.

Je kunt je nog opgeven tot en met zaterdag 11 juni 17:00 via www.lanenkaatsen.nl of via Kamsma Schoenen op de Kleine Breedeplaats in Harlingen. De loting vindt dit jaar plaats bij Radio Stad Harlingen op zaterdag 11 juni vanaf 19:00 uur. In de loop van de avond zullen de lijsten in de diverse groepen te vinden zijn op www.lanenkaatsen.nl. Op zondag komen de lijsten ook te hangen in de etalage bij Kamsma Schoenen.

OPROEP
Het Lannekaatsen is zijn op zoek naar nieuwe keurmeesters, telegrafisten en lotenverkopers. Mocht je belangstelling hebben neem dan contact op via info@lanenkaatsen.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda