Nieuws

De goudkust van Harlingen

De nieuwe publicatie ‘De gouden eeuw van Harlingen’ beschrijft hoe de Harlinger Voorstraat in de 17e eeuw de ‘goudkust’ van de stad was. De rijkste, meestal doopsgezinde kooplieden woonden in die tijd aan de Voorstraat. Stamboomonderzoeker Jaap Kemper bracht dat in kaart toen hij op zoek ging naar een voorouder.

Kemper zette van Voorstraat 26 tot en met 60 huis voor huis op een rij wie er woonden en bracht zo de ‘Harlinger goudkust’ in beeld. “Het was niet duidelijk om welk huis het precies ging in mijn familie. Dat moest ik dus uitzoeken. Gelukkig is er in Harlingen al heel veel archiefonderzoek gedaan. Ik had op het laatst zoveel informatie verzameld dat ik het zonde vond om er verder niets mee te doen. Daarom heb ik een beeld geschetst van alle woningen tussen de Duizenddeurensteeg (naast Lanen 23; nu afgesloten) en de Wortelhaven (nu de Simon Stijlstraat). In dat gebied woonde de chic van de stad, of ze waren eigenaar en verhuurden hun panden aan andere welgestelde inwoners. Het waren zeehandelaren, bijvoorbeeld op de Oostzee, maar ook fabrikanten zoals tegelbakkers en zoutzieders. De huurders waren bijvoorbeeld werkzaam in het stadsbestuur. Later kwamen er ook kleine ambachtslieden te wonen zoals een slager en een korfmaker.”

Manjaren

Het archiefonderzoek waar Kemper op doelt wordt gedaan door de Werkgroep Archiefonderzoek, een samenwerkingsverband van Oud Harlingen en het stadsarchief. Er zijn al heel wat manjaren besteed aan het ontsluiten van archiefstukken die vaak eeuwenlang hebben liggen verstoffen. Leden van de werkgroep zijn enthousiast: “Het is geweldig om te zien dat de gegevens, die wij met zijn allen opdiepen en verwerken, gebruikt worden om de geschiedenis van de stad weer wat beter te begrijpen. Dan zie je dat al het werk niet voor niets is geweest. Sowieso trouwens niet, want archiefwerk is enorm leuk om te doen!” Kemper heeft veel feitelijke gegevens, bijvoorbeeld over verkoop, samentrekken of splitsen van panden, meer met elkaar in verband gebracht door bijvoorbeeld door familieverbanden en verervingen inzichtelijk te maken. 

Bestellen

Het uitzoekwerk is een publicatie van 60 pagina’s gegoten, boordevol gegevens. Van Voorstraat 26 tot en met 60 staat per huis de bewoningsgeschiedenis beschreven. Daarnaast komen aan de orde: een vergelijking van de stadsplattegronden van Laurentius, Blaeu en Schotanus; de families Suringar, Van der Sluys, Coninx, Feitema en Braam; overzichten van de rijken van Harlingen in 1578, de huizenprijzen van 1640-1700 en de doopsgezinde stromingen in de stad. Een personenindex completeert het boek. Van de uitgave zijn nog enkele gedrukte exemplaren beschikbaar à € 20 inclusief verzendkosten (bestellen viajkemboek@gmail.com). Voor € 9,95 is er ook pdf-versie als e-book te downloaden op www.boekenbestellen.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda