Nieuws

DE DESERTEUR door Marten Blom (1)

1: Dun ijs

Dit verhaal begint met iets wat voor een ander niet bijzonder beangstigend zal lijken. Voor mij dus wel. Na jaren voor de Harlinger Courant geschreven te hebben, vroeg ik om niet meer dan drie maanden een schrijfpauze in te lassen. Week in, week uit schreef ik mijn stukjes over Parkinson (uit eigen ervaring), afgewisseld met korte fantasieverhalen en columns. Schrijven voor de krant voelde als schaatsen met behulp van een houten stoel op dat gedeelte van het ijs waar een gezellige drukte heerste en de vrolijk gekleurde lampjes hingen. Niet voor de krant schrijven voelt als schaatsen op een verlaten ijsvlakte, met in het wegvallende licht nog waarschuwingsborden waarop staat dat het ijs te dun is, dat er wakken zijn op onbekende plekken en dat de rest van de waarschuwingsborden alleen in het Fries zullen zijn. Voor een geboren Hollander als ik konden die borden net zo goed in het Swahili geschreven zijn. Ik zit achter mijn laptop. Schrijf iets wat je interesseert, denk ik. Iets waarbij je niet ingeperkt wordt door wat er van je verwacht wordt bij de krant. En dan lees ik op Wikipedia iets, wat ironisch genoeg heel geschikt zou zijn voor de Harlinger Courant:

‘Op 16 april 1945 begon in Pingjum een hevig gevecht tussen eenheden van het Canadese Eerste Leger, die naderden vanuit de richting Witmarsum en een groep Duitse scherpschutters die de aftocht van Duitse troepen over de Afsluitdijk moesten beveiligen. De Canadezen beschoten het dorp en de omliggende boerderijen met hun artillerie.’

‘Zo’, denk ik. ‘Daar kunnen die dorpelingen en boeren niet blij mee zijn geweest! Hoe kijk je tegen een bevrijder aan die je halve dorp in puin legt?’ En het wordt nog gekker, lees ik.

‘Als gevolg hiervan werd het dorp gedeeltelijk verwoest. Ook werden zo goed als alle boerderijen ten zuiden en westen van het dorp in brand geschoten. Na afloop van het gevecht werd er geplunderd. Er vielen 53 slachtoffers, te weten 6 burgers, 1 Canadees en 46 Duitse militairen, hieronder een gedeserteerde Duitse soldaat, die als boerenknecht in het dorp was ondergedoken. Hij werd vermoedelijk door een misverstand standrechtelijk geëxecuteerd.’

Wordt vervolgd.

|Doorsturen

BuienradarAgenda