Nieuws

De Bouwvereniging scoort goed in landelijk onderzoek

HARLINGEN - Afgelopen week zijn de resultaten van de ‘Aedes Benchmark’ bekendgemaakt. In vergelijking met de deelnemende corporaties die beoordeeld zijn op alle prestatieonderdelen, scoort de Bouwvereniging zeer goed. De Bouwvereniging is verheugd met haar scores.

Branchevereniging Aedes doet jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening bij woningcorporaties. Bijna alle corporaties in Nederland doen hieraan mee. Aedes vertaalt de resultaten in een benchmark. De vijf prestatievelden waarop geoordeeld wordt: beschikbaarheid & betaalbaarheid, duurzaamheid, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering en het huurdersoordeel. 

In de energie-index komt de Bouwvereniging uit op de zesde plaats van heel Nederland. De meest bekende graadmeter voor duurzaamheid is het energielabel (A++ t/m G). “De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in het verduurzamen van ons woningbezit. Afgelopen voorjaar behaalden we daarmee zelfs gemiddeld energielabel A. Het is fijn om te zien dat onze investeringen van de laatste jaren vertaald worden in deze resultaten”, aldus directeur bestuurder Petra van der Wier.

In 2019 geven huurders in Nederland hun corporatie gemiddeld een 7,6 op dienstverlening. Dat is het hoogste cijfer sinds de eerste meting in 2014. Huurders waarderen de dienstverlening van de Bouwvereniging gemiddeld met een 7,8. “Onze huurders, daar doen we het voor”, aldus Petra van der Wier. “Dagelijks zetten wij ons in voor onze bewoners om hun een fijn thuis te bieden. Dit geldt ook onze vertrokken huurders, zij geven een 7,9, dit was vorig jaar nog een 7,5. De cijfers uit de benchmark laten een stijgende lijn zien. Wij gaan zo door.”

De hoogste score (letter A) haalt de Bouwvereniging op beschikbaarheid & betaalbaarheid en lage bedrijfslasten. Op duurzaamheid, onderhoud & verbetering scoort de Bouwvereniging een B.

|Doorsturen

BuienradarAgenda