Nieuws

De Bouwvereniging en Stichting Present tekenen voor een wereld van verschil

De Bouwvereniging en Present Noordwest Friesland zetten hun samenwerking dit jaar voort. Directeur Petra van der Wier van De Bouwvereniging en voorzitter Gert Hegge van Present hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Petra van der Wier en Gert Hegge.

De Bouwvereniging steunt Stichting Present in de gemeente Harlingen. Als makelaar in sociale betrokkenheid organiseert de stichting praktische projecten bij mensen zonder geld, zonder netwerk en zonder goede gezondheid. Met steeds wisselende groepen vrijwilligers worden er projecten gedaan zoals opknappen van verwaarloosde huizen en tuinen. In situaties waar mensen het zelf niet meer kunnen overzien komen helpende handen, die tijdens een dagdeel of dag een wereld van verschil maken.

De inzet van vrijwilligers en de makelaarsfunctie van stichting Present Noordwest Friesland maakt dat er professioneel en structureel gewerkt kan worden. De organisatie heeft met een betaalde coördinator, 20 vaste vrijwilligers en een pool van flexwerkers een stevige basis neergezet. In 2018 is er een pilot gestart, waarbij 9 keer gebruik gemaakt is van de vrijwilligers van stichting Present in woningen van De Bouwvereniging. De Bouwvereniging maakt per jaar een financiële vergoeding over, zodat Present nog meer projecten kan organiseren in Harlingen en omgeving.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda