Nieuws

Congres Armoedebestrijding verstevigt samenwerking in Noordwest-Friesland

Ruim honderd professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn afgelopen maandag in Franeker aan de slag gegaan met armoedebestrijding in Noordwest-Friesland. Ongeveer 120 deelnemers van onder andere gemeenten, gebiedsteams, kredietbank, vrijwilligersorganisaties, voedselbanken, banken, woningbouwverenigingen, Jeugdfondsen en kerken deelden hun kennis tijdens het Werkcongres Armoedebestrijding Noordwest-Friesland in de Koornbeurs in Franeker.

In opdracht van de gemeenteraden van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke is een nieuw armoedebeleid voor de regio opgesteld. Doel van het congres is om input op te halen voor de vertaling van beleid naar de uitvoering: hoe kunnen de opdrachten die de raden met dit beleid geven in de praktijk gebracht worden? Belangrijkste thema’s daarin zijn het tijdig signaleren van (beginnende) schulden, zorgen dat zoveel mogelijk mensen die er voor in aanmerking komen de beschikbare financiële ondersteuning weten te vinden en het versterken van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligersorganisaties. In diverse presentaties en workshops werkten de deelnemers deze onderwerpen verder uit. Met de resultaten willen de gemeenten en De Dienst Noardwest-Fryslân verder invulling geven aan de ontwikkeling van een effectief armoedebeleid in de regio. 

Armoede

In Noordwest-Friesland leven ruim 3200 inwoners in armoede, waaronder 871 kinderen. Zij leven van wat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de Niet-veel-maar-toereikend-norm noemt. Dit budget omvat onvermijdbare, basale zaken (voedsel, kleding, wonen), moeilijk te vermijden zaken (verzekeringen, persoonlijke verzorging) en minimale kosten van ontspanning en sociale participatie (lidmaatschap van een sport- of hobbyclub, jaarlijkse korte vakantie). Het niet-veel-maar-toereikend-budget is nog steeds bescheiden. Luxegoederen, zoals een auto, ontbreken. 

Organiserende partij Dienst Noardwest Fryslân is een samenwerking van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst ondersteunt de gemeenten en hun gebiedsteams bij de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.

|Doorsturen

BuienradarAgenda