Nieuws

College van B en W zegt nee tegen The Drop

HARLINGEN – Het college van B en W ziet niets in ‘The Drop’, een druppelvormig kunstwerk en publiekstrekker van bijna zestig meter hoog op de Zuiderpier. Wel houdt het Harlinger college de mogelijkheid open voor een ander landmark, maar dat moet dan wel iets zijn dat in de omgeving past en waarin het Harlingse wordt bewaard.

Het plan voor de roestvrijstalen ‘druppel’ van Ronald Westerhuis (bekend van het MH17-monument) werd begin dit jaar gelanceerd.

Volgens B en W is het verhaal achter The Drop te algemeen, en ontbreekt er een passen en verbindend verhaal. “Feitelijk kan het ontwerp ook bedacht worden op een willekeurige andere locatie aan de kust of in het landschap”, aldus B en W.

Daarnaast past het ontwerp niet in de omgeving, vinden B en W. “Het zicht komend vanaf zee op het karakteristieke stadsbeeld met historische panden en schepen, maar ook het weidse beeld vanaf de stad op het unieke Waddengebied, zal drastisch veranderen.”

Verder is The Drop in strijd met beleid en regelgeving, onder andee wat betreft bouwhoogte en de Zuiderpier is een primaire waterkering, waarop geen gebouwen mogen worden gebouwd. “Ook mogen er geen beperkingen optreden voor de beroepsvaart”, aldus B en W.

Verder stellen B en W dat het onduidelijk is op hoeveel draagvlak het ontwerp kan rekenen onder diverse stakeholders in het gebied. En er liggen nog veel onbeantwoorde vragen, schrijven B en W in een brief aan de gemeenteraad. Zo is niet duidelijk hoe The Drop zich verhoudt met plannen van Sense of Place, dat culturele landschapsprojecten langs de noordelijke kustlijn wil plaatsen. “Ook is niet duidelijk hoe dit plan zich verhoudt tot de voorgenomen recreatieve ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied en hoe de benodigde parkeer- en infrastructuur voor 150.000 bezoekers goed ingepast kan worden.”

 

|Doorsturen

Wim Wildeboer

2020-06-18 19:26:01

Zie ook op de gemeentesite de vragen die wij meteen hierover aan het college hebben gesteld. Daarbij gaat het er niet om of wij op dit moment al voor of tegen the Drop zijn, maar dat het college voor haar beurt praat en  haar standpunt slecht onderbouwt.

BuienradarAgenda