Nieuws

College kiest voor ambtelijke huisvesting in centrum

Het afgelopen jaar heeft de gemeente onderzocht of het haalbaar is om de nieuwe huisvesting van de ambtenaren in het centrum van Harlingen te centreren. Uit de onderzoeken blijkt dat dit mogelijk is. Het college heeft daarom besloten om aan de raad voor te stellen om de keuze te maken voor de huisvesting in het centrum.

Wethouder Harry Boon: “We hebben vorig jaar vier scenario’s onderzocht, waaronder de variant Centrum. In de raadsvergadering van september 2020 is besloten om de variant Centrum verder te onderzoeken. Het afgelopen jaar is de projectgroep aan de slag gegaan met de specificaties voor de verbouw. Daarnaast zijn onder meer de financiën, het bouwproces en de contractvorming uitgewerkt. Dinsdag hebben we als college besloten om de raad voor te stellen te kiezen voor de huisvesting in het centrum.” Het plan past binnen de financiële kaders die de raad bij de locatiekeuze heeft meegegeven. In november dit jaar neemt de raad het definitieve besluit.

Ook is besloten dat de werkplekken voor de teams van het sociaal domein aan de huisvesting toe te voegen. Dat versterkt integratie en samenwerking binnen de gemeente Harlingen. De brede dienstverlening verbetert daardoor. In mfc Het Vierkant blijft wel een steunpunt; hier kunnen inwoners altijd terecht met hun hulpvraag. De gesprekken met inwoners blijven ook op deze locatie. De gemeente blijft in Het Vierkant samenwerken met ketenpartners (zoals de GGD) om snel te kunnen schakelen en de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Om ook de sociale teams in het centrum te huisvesten is 118.000 jaarlijks extra benodigd.

Om de huisvesting in het centrum te realiseren wordt er een extra pand aangekocht. Hiervoor is het Hema-pand onderzocht. De Hema blijft op de begane grond en gemeentelijke kantoren worden hierboven gebouwd.

De huisvesting van gemeente Harlingen is nu verspreid over vijf locaties in de stad. Harry Boon: “We hebben echt hoge ambities voor de nieuwe huisvesting op zowel aantrekkelijk werkgeverschap als duurzaamheid. De nieuwe huisvesting moet de identiteit van Harlingen weergeven, nabijheid en ontmoeting stimuleren, zichtbaar en gastvrij zijn.” Ook worden de gebouwen aangepast voor het nieuwe werken en ingericht om online samenwerken te verbeteren. Natuurlijk daglicht en ruimtelijke beleving zijn belangrijke aspecten bij de verdere uitwerking van de verbouwplannen. Onderzocht wordt hoe de Groenlandsvaarder, het stadhuis en de verdiepingen van de Hema fysiek met elkaar worden verbonden. Om aan al deze eisen en wensen te kunnen voldoen, moeten de huidige panden in het centrum worden verbouwd. In de verbouw worden de duurzaamheidsambities (gasloos, energielabel A en energieneutraal) inclusief circulariteit geïmplementeerd. De planning is dat de verbouw medio 2023 start en in 2025 is afgerond.

 

|Doorsturen

Bertus K.

2021-10-16 18:37:13

10 punten!

BuienradarAgenda