Nieuws

Collecte Nierstichting - HELP NIERZIEKTEN GENEZEN!

Leg alvast wat kleingeld klaar bij de voordeur…

Volgende week, van 16 tot en met 22 september, collecteren ruim 150 vrijwilligers in Harlingen, Midlum en Wijnaldum voor de Nierstichting. In heel Nederland zijn dit ruim 60.000 vrijwilligers die tijdens de collecteweek van de Nierstichting op pad gaan om te vragen een bijdrage te geven voor de Nierstichting. Alle donaties helpen om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren, voor onderzoek naar de best mogelijke behandelmethoden én de best mogelijke zorg. Zo ondersteunt de Nierstichting ook bij de keuze van een dyalisevorm die het best past bij de persoonlijke situatie van de nierpatient. Want dyaliseren is loodzwaar. Een nierpatiënt zit urenlang vast aan een dyaliseapparaat om in leven te blijven (3 à 4 dagen per week) en dyalise heeft heftige bijwerkingen. Jaarlijks overlijden 1000 dyalisepatiënten. Bijna 17.000 mensen in Nederland hebben nierfalen, waarvoor ze een nierfunctie vervangende behandeling (hebben) ontvangen: dyalise of transplantatie. “Werken je nieren niet, dan ga je dood. Dit klinkt misschien hard, maar is helaas wel de realiteit”, zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Dit jaar is de Nierstichting 50 jaar actief. En in die tijd hebben we veel vooruitgang kunnen realiseren. Door te durven én te doen. Zo hebben we dyalise bereikbaar gemaakt voor iedereen, is thuisdyalise mogelijk geworden en ontwikkelen we nu de draagbare kunstnier. Onze ultieme droom is dat we nierziekten kunnen genezen. En dat gaat ons lukken, mede dankzij de inkomsten uit de collecte”.

De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De collecte is heel belangrijk voor de Nierstichting, iedere bijdrage helpt om de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat kan alleen dankzij de inzet van collectanten en steun van donateurs. Naast de vele, enthousiaste vrijwilligers in de wijken, collecteren in Harlingen leerlingen van de Maritieme Academie ieder jaar voor de Nierstichting. Op school worden zij eerst uitgebreid voorgelicht over het werk van de Nierstichting en onder begeleiding wordt er gecollecteerd in de binnenstad. Ook bij de verdere organisatie rond de jaarlijkse collecte zet de Maritieme Academie zich in voor een goed verloop en afronding van de Nierstichting collecte.                                                        De Nierstichting waardeert deze inzet en hoopt daarbij ook op medewerking van de inwoners van Harlingen: door het geven aan de collectanten als zij bij u aanbellen en vragen om een bijdrage aan de Nierstichting. Misschien kunt u alvast een collectebijdrage klaarleggen voor de collectant, dan hoeft u niet te zoeken om geld. En dan kan ook de collectant weer snel verder. Doneer een gift en gun nierpatiënten een zo normaal mogelijk leven te leiden met hun familie. Geef volgende week aan de collectant of doneer direct via www.nierstichting.nl.

|Doorsturen