Nieuws

Buurtpreventie in Harlingen werpt vruchten af

Wijken met buurtpreventienetwerken zijn minder vaak doelwit van inbrekers, dan wijken zonder buurtpreventie. Meerdere wijken in Harlingen hebben een buurtpreventienetwerk en dat werpt zijn vruchten af: uit gegevens van de politie blijkt dat het aantal woninginbraken in Harlingen de afgelopen jaren is afgenomen.

Over de jaren 2017 en 2018 vonden er 35 inbraken plaats in de gemeente Harlingen. Daarvan vonden 24 inbraken plaats in wijken zonder buurtpreventie en 11 in wijken met buurtpreventie. Ook blijkt dat inbraken vaker plaatsvinden in woningen waar geen verlichting brandt. Wijkagent Jan Nagel blijft daarom benadrukken: “Bij afwezigheid deuren op slot en lichten aan.”

 

In Harlingen nemen 22 wijken deel aan het buurtpreventieproject. Met behulp van WhatsApp blijft een groeiend aantal Harlingers alert op verdachte situaties in de omgeving. Daarnaast wordt er in vijf wijken gesurveilleerd door wijkbewoners. 

Burgemeester Roel Sluiter ontving vorige week de coördinatoren van de netwerken op het stadhuis. Afgelopen december was het vijf jaar geleden dat hij het eerste bordje ‘Attentie buurtpreventie’ plaatste bij de wijk Groot Ropens. Sindsdien is het aantal wijken met buurtpreventie gestaag gegroeid. Sluiter sprak dan ook zijn waardering uit naar de beheerders van de netwerken en alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.

 

Wijken waarin nog geen buurtpreventie actief is, kunnen ondersteuning krijgen van de gemeente Harlingen of de politie bij het opstarten van het netwerk. Hiervoor kunnen zij zich melden bij één van de partijen.

|Doorsturen